Syndroom van Korsakov

Wat is het syndroom van Korsakov?

Het syndroom van Korsakov wordt veroorzaakt door een tekort aan vitamine B1. Dit komt vrijwel uitsluitend voor bij mensen die jarenlang teveel alcohol hebben gedronken en ook niet goed voor zichzelf gezorgd hebben. De gevolgen zijn ernstig: er ontstaan blijvende geheugenproblemen en problemen met bijvoorbeeld overzicht houden, plannen en initiatief nemen. Hierdoor zijn mensen vaak niet in staat om gewone, dagelijkse handelingen uit te voeren en kunnen ze daarom niet meer voor zichzelf zorgen.

Atlant en het syndroom van Korsakov

Atlant is dé specialist in de behandeling en begeleiding van mensen met het syndroom van Korsakov. Atlant heeft jarenlange (sinds 1966) ervaring in de zorg aan Korsakov-patiënten; zij kunnen rekenen op zorg en begeleiding die volledig is toegesneden op hun mogelijkheden en wensen.

Topcare

Voor onze specifieke doelgroep Korsakov heeft Atlant het predicaat Topcare ontvangen. Topcare staat voor topzorg aan mensen met complexe aandoeningen die langdurig zorg nodig hebben.
Met een aantal andere zorgaanbieders werkt Atlant samen binnen de Stichting Topcare. Stichting Topcare heeft als doel de zorg binnen de verpleeghuissector voor Topcare cliëntengroepen, – en hiermee de kwaliteit van leven van de cliënten – continu te verbeteren. Bijzonder bij Topcare is dat er, door praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, gewerkt wordt aan nieuwe behandelmethoden in verpleeghuizen en in de thuissituatie.

Korsakov Kenniscentrum

Atlant maakt deel uit van het Korsakov Kenniscentrum. Samen met andere specialisten, zorgaanbieders en wetenschappelijke instellingen werken wij aan verbetering van de levensomstandigheden van cliënten met het syndroom van Korsakov. Dat doen we onder meer door kennis en ervaring uit te wisselen.

Verpleeghuis Markenhof

110415_8879 Verpleeghuis Markenhof in Beekbergen is speciaal afgestemd op deze doelgroep. Bij Atlant vindt het leven van Korsakov-patiënten ondanks het syndroom zo gewoon mogelijk doorgang. Een gestructureerd dagprogramma waarin ook aandacht is voor bewegen is erg belangrijk. Er is een ruim aanbod aan activiteiten op het gebied van werk, sport en recreatie. Wonen in Markenhof staat voor wonen in kleine groepen met aandacht voor gezelligheid én respect voor privacy. Maar ook: zomaar even de tuin in kunnen lopen om een frisse neus te halen. Want elke cliënt is in de eerste plaats een mens, die – net als ieder ander – graag zichzelf wil zijn. ‘Zo thuis mogelijk’, noemen we dat bij Atlant.

Afdeling voor tijdelijk verblijf en observatie

Passage (locatie Marken Haven) is een unieke instroom-, doorstroom- en observatie afdeling binnen Atlant. Op de afdeling kunnen we mensen tijdelijk opvangen, bijvoorbeeld als er nog niet direct plek is op de gewenste locatie. Daarnaast biedt de afdeling de mogelijkheid om via observatie en diagnostisering te onderzoeken welke zorgbehoefte en locatie geschikt zou zijn. De afdeling is gespecialiseerd in het bieden van een zorg-, leef- en behandelklimaat voor mensen met de ziekte van Huntington, het syndroom van Korsakov of mensen met chronische psychiatrische verpleegzorg (CPV) behoefte. De focus ligt op het bieden van zorg en structuur binnen een omgeving die, indien nodig, gesloten te maken is.

Meer informatie over het syndroom van Korsakov

Zie Korsakov Kenniscentrum.
Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen via:
Tel. (055) 506 74 56
Email: info@atlant.nl