Zorgzwaartepakket

Zorg met verblijf

Een langdurige ziekte, een handicap of de beperkingen van het ouder worden kunnen ertoe leiden dat u (tijdelijk) niet meer thuis kunt wonen en zorg nodig heeft. Zorg met verblijf, noemen we dat. Zorg met verblijf is mogelijk in een instelling, een verpleeg- of verzorgingshuis of een kleinschalige woongroep.

Zorgzwaartebekostiging

Zorg met verblijf wordt betaald uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Elke werkende Nederlander draagt bij aan de WLZ en iedereen die in Nederland woont of werkt, heeft recht op vergoeding van de zorg die onder deze wet valt.

Zorgzwaartepakket

Om het geld voor mensen die zorg met verblijf nodig hebben beter te verdelen, is op 1 januari 2009 zorgzwaartebekostiging ingevoerd. Voortaan heeft iedere cliënt een zorgzwaartepakket (ZZP). Er zijn 10 verschillende pakketten, variërend van lichte tot intensieve zorg. Atlant levert zorg aan cliënten met ZZP 4 tot en met ZZP 8, en ZZP 10.

Zorgplan

In de pakketten staat duidelijk beschreven wat iemand nodig heeft. Als door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is vastgesteld welk pakket bij uw situatie past, gaat u met uw zorgaanbieder in gesprek. Samen bepaalt u hoe de zorg uit het pakket precies wordt ingevuld: welke zorg en welke begeleiding hebt u nodig, wat vindt u belangrijk, en wat kunt u verwachten? De afspraken worden vastgelegd in een zorgplan.

Hieronder een overzicht van alle mogelijke pakketten. Als u het gewenste zorgzwaartepakket aanklikt, leest u er meer over.

Zorgzwaartepakket 4 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
Zorgzwaartepakket 5 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
Zorgzwaartepakket 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
Zorgzwaartepakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
Zorgzwaartepakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging
Zorgzwaartepakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg

Bron: Ministerie van VWS. Deze informatie is geschreven op initiatief van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS.

De medewerkers van Atlant vertellen u graag welke locaties u de juiste zorg kunnen verlenen. Vertelt u ons naar welke locatie(s) uw voorkeur uitgaat en welk zorgzwaartepakket u kreeg toegewezen? Dan helpen wij u verder.
Atlant is bereikbaar op (055) 506 74 56 of info@atlant.nl.