Organisatie

Wie is Stichting Atlant Zorggroep

Stichting Atlant Zorggroep, bestaat uit de verpleeghuizen Markenhof, Heemhof, Marken Haven en de woonzorgcentra Koningin Wilhelmina, Berghorst, De Loohof, Sprengenhof en Berkenhove.

De verpleeghuizen en de woonzorgcentra binnen Atlant Zorggroep bieden huisvesting, verzorging, verpleging en begeleiding aan cliënten. Dat allemaal in de voor de cliënt passende woonomgeving. Daarnaast maken cliënten die nog zelfstandig wonen ook gebruik van de voorzieningen die Atlant biedt.

Waar komt onze naam vandaan?

Een ‘Atlant’ is een zuil in de gedaante van een menselijke gestalte, een steunpunt, pilaar. Een beeld dat goed aansluit bij onze zorg: het gaat erom dat we als mensen elkaar tot steun zijn en dat onze cliënten kunnen leunen op de steunpilaar van Atlant. Met name het menselijke aspect waardoor onze zorg persoonlijk en professioneel is, heeft voortdurend onze aandacht.
De toevoeging wonen, zorg en welzijn geeft aan dat we vele diensten aanbieden en blijven ontwikkelen.

Raad van Bestuur

De heer M.M.J.M. (Thijs) Houtappels
bestuurder

Raad van Toezicht

De heer M.H.J. Hoek (voorzitter)
De heer H.J. Barten
De heer J.R. Hoekzema
Mevrouw F.Y. Runia
Mevrouw C.M. van de Velde-Kremer

De Raad van Toezicht is bereikbaar via rvt@atlant.nl