Stichting Vrienden van Atlant

Bewoners dat beetje extra geven!

Stichting Vrienden van Atlant heeft een actieve rol binnen Atlant. Iets extra’s doen voor bewoners dat niet uit het gewone budget van Atlant of van de bewoner betaald kan worden. Dat is het doel.

Stichting Vrienden van Atlant is een onafhankelijke stichting. Zij zamelt geld in om deze initiatieven en activiteiten te kunnen betalen. Werft actief donateurs en beheert de schenkingen en donaties die binnenkomen.

Vrienden zijn belangrijk voor ons. Want wie is Stichting Vrienden zonder Vrienden! Met elkaar maken wij extraatjes mogelijk en het leven van bewoners plezieriger.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Stichting Vrienden van Atlant; www.vriendenvanatlant.nl.
Of download de folder van de Vrienden van Atlant.