Stichting Vrienden van Atlant

Stichting Vrienden van Atlant heeft een actieve rol binnen Atlant. Iets extra’s doen voor bewoners dat niet uit het gewone budget van Atlant of van de bewoner betaald kan worden. Dat is het doel.

Stichting Vrienden van Atlant is een onafhankelijke stichting. Zij zamelt geld in om deze initiatieven en activiteiten te kunnen betalen. Werft actief donateurs en beheert de schenkingen en donaties die binnenkomen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Stichting Vrienden van Atlant; www.vriendenvanatlant.nl.