Onderzoek & Innovatie

Bij Atlant willen we aan de cliënten van vandaag en morgen de best mogelijke zorg, behandeling en begeleiding geven in een optimale woonleefomgeving. Zelf onderzoek doen, deelnemen aan onderzoek en innovaties implementeren spelen hierbij een belangrijke rol. Dit alles vanuit een nieuwsgierige, onderzoekende houding bij medewerkers en ingebed in een leer- en verbetercultuur. Als gevolg hiervan voeren zorgmedewerkers en behandelaren regelmatig zelf onderzoeken uit. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe kennis en werkwijzen, organiseren we interne en externe bijeenkomsten om kennis te delen en de implementatie ervan in de praktijk te stimuleren.

Op welke manier werkt Atlant aan onderzoek en innovatie?

Ter ondersteuning van de leer-en verbetercultuur heeft Atlant het Topcare predicaat voor de doelgroepen Korsakov en Huntington, zijn we Doelgroep Expertisecentrum voor de doelgroepen Huntington en Korsakov, en zijn we lid van het UNO Amsterdam. Samen met andere netwerken, kenniscentra, universiteiten, hogescholen en zorginstellingen vormen wij een netwerk waarin we onze kennis delen. Ook werken bij Atlant onderzoeksbegeleiders, is er een wetenschappelijke onderzoekscommissie, worden onderzoeken uitgevoerd door studenten en medewerkers en zijn er diverse medewerkers die een promotieonderzoek uitvoeren. De onderzoeksagenda geeft hierbij richting aan toekomstig onderzoek en kennisontwikkeling binnen Atlant. Om prioriteiten te kunnen stellen worden nieuwe initiatieven en aanvragen voor onderzoek getoetst aan de hand van de thema’s uit de onderzoeksagenda.

Contact

Wil je zelf onderzoek doen en ben je op zoek naar deelnemers? Ben je op zoek naar een idee voor een onderzoeksproject of  innovatieproject? Of heb je een andere vraag? Stuur dan een mail naar onderzoek@atlant.nl

Zo ontwikkelen wij samen kennis: bekijk hieronder het overzicht