Onderzoek & Innovatie

Bij Atlant willen we aan de cliënten van vandaag en morgen de best mogelijke zorg, behandeling en begeleiding geven in een optimale woonleefomgeving. Zelf onderzoek doen, deelnemen aan onderzoek en innovaties implementeren spelen hierbij een belangrijke rol. Dit alles vanuit een nieuwsgierige, onderzoekende houding bij medewerkers en ingebed in een leer- en verbetercultuur. Als gevolg hiervan voeren medewerkers vanuit zorg, behandeling en ondersteunende diensten regelmatig zelf onderzoeken uit. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe kennis en werkwijzen, organiseren we interne en externe bijeenkomsten om kennis te delen en de implementatie ervan in de praktijk te stimuleren.

Op welke manier werkt Atlant aan onderzoek en innovatie?

We zijn Doelgroep Expertisecentrum voor de doelgroepen Gerontopsychiatrie+, Huntington en Korsakov, en lid van het UNO Amsterdam. Samen met andere netwerken, kenniscentra, universiteiten, hogescholen en zorginstellingen vormen wij een netwerk waarin we onze kennis delen. Ter ondersteuning van de leer- en verbetercultuur werken bij Atlant onderzoekscoordinatoren, is er een wetenschappelijke onderzoekscommissie, worden onderzoeken uitgevoerd door studenten en medewerkers en zijn er diverse medewerkers die een promotieonderzoek uitvoeren. Deze onderzoeken vinden plaats bij de drie eerder genoemde doelgroepen en ook bij de doelgroep Dementie. De onderzoeksagenda geeft hierbij richting aan toekomstig onderzoek en kennisontwikkeling binnen Atlant. Om prioriteiten te kunnen stellen worden nieuwe initiatieven en aanvragen voor onderzoek getoetst aan de hand van de thema’s uit de onderzoeksagenda.

Contact

Wil je zelf onderzoek doen en ben je op zoek naar deelnemers? Ben je op zoek naar een idee voor een onderzoeksproject of  innovatieproject? Of heb je een andere vraag? Stuur dan een mail naar onderzoek@atlant.nl

Zo ontwikkelen wij samen kennis: bekijk hieronder het overzicht