Dagbesteding

Woont u nog thuis maar heeft u aanvullende behandeling, ondersteuning en/of begeleiding nodig omdat u lichamelijk of geestelijk niet meer zo goed uit de voeten kunt? Of wil uw partner of mantelzorger wat tijd voor zichzelf? Dan kunt u bij één van onze dagbestedingen terecht. Door training, activiteiten en behandeling proberen we uw geestelijke of lichamelijke conditie te handhaven of te verbeteren. Het doel is om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

U kunt voor diverse soorten dagbesteding terecht bij Atlant:

Dagverzorging
De dagverzorging is bedoeld voor ouderen die behoefte hebben aan contact met leeftijdsgenoten, wat vergeetachtig worden en (in lichte mate) hulp nodig hebben. De dagverzorging combineert gezondheid met gezelligheid. Bij Atlant besteden we aandacht aan het behoud en de bevordering van uw eigen mogelijkheden. Op dit moment wordt dagverzorging aangeboden in Berkenhove en Woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina.

Dagbehandeling specifiek
dagbestedingLeven met een hersenaandoening is niet gemakkelijk. Het vergt veel aanpassingen en is van grote invloed op uw zelfvertrouwen en sociale leven. Als u gevolgen ondervindt van het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington of geronto-psychiatrische problematiek kunt u voor dagbehandeling terecht bij onze locatie verpleeghuis Markenhof (ma-vr 8.00-16.00 uur). Deze behandeling sluit aan op uw persoonlijke thuissituatie en mogelijkheden, en biedt begeleiding in het ziekteproces.

Dagbehandeling psychogeriatrie
Aan mensen met geheugenproblemen (dementie) biedt Atlant ook dagbehandeling. Naast activiteiten biedt de dagbehandeling diverse therapieën zoals fysiotherapie, logopedie of ergotherapie. Het team van deze dagbehandeling bestaat uit een team van medewerkers gespecialiseerd in geriatrische aandoeningen. U krijgt dus professionele begeleiding, behandeling en zorg zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Voor deze vorm van dagbehandeling kunt u terecht bij woonzorgcentrum Sprengenhof en verpleeghuis Heemhof.

Breingroep
Onderdeel van de dagbehandeling bij verpleeghuis Heemhof is de Breingroep. In de Breingroep praten cliënten samen over wat hen bezighoudt. Onder leiding van een professionele gespreksleider worden er gesprekken gehouden over het verlies van vaardigheden, afhankelijkheid of het ouder worden. Dit prikkelt de deelnemers om actief mee te denken, hun mening te geven en deze te onderbouwen. Ervaringen die het gevoel geven mee te tellen, eigen regie te houden en mee te doen in plaats van aan de zijlijn staan.

Kopgroep
Verpleeghuis Heemhof biedt de mogelijkheid voor deelname aan de zogenaamde KOPgroep. De KOPgroep is een behandelgroep voor mensen met beginnende tot licht gevorderde dementie. Het heeft als doel het beter omgaan met, en het verwerken van de ziekte. Onder begeleiding van twee professionele begeleiders praat men in wekelijkse bijeenkomsten over wat de ziekte voor de deelnemers betekent en wat de gevolgen er van zijn voor het dagelijks leven. Ook kunnen emoties in relatie tot de gevolgen van dementie een plek krijgen door deze met lotgenoten te delen. Naast praten is er de ene week een onderdeel beweging onder leiding van een fysiotherapeut en de andere week een onderdeel muziek, aangeboden door een muziektherapeut.
Download hier de folder Kopgroep

Buurthuiskamer ‘Jasmijn’
Buurthuiskamer ‘Jasmijn’ in Berghorst is er speciaal voor mensen die overdag wat extra steun en begeleiding kunnen gebruiken. Behoefte hebben aan een zinvolle manier om de dag in te vullen en sociale contacten op te bouwen. U kunt deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals beweegactiviteiten, creatief bezig zijn, gezelschapsspellen en samen koffie/thee drinken en lunchen. Samen met de begeleiding maakt u een plan om uw dagbesteding zoveel mogelijk af te stemmen op de eigen wensen, behoeftes en mogelijkheden. Deelname aan Buurthuiskamer ‘Jasmijn’ is gratis. Voor de gezamenlijke lunch wordt een bijdrage gevraagd van € 2,50, maar u kunt ook zelf een lunch meenemen. Ook kan er een bijdrage gevraagd worden voor materiaalkosten. Vindt plaats op elke maandag en donderdag van 08:30 tot 16:30 uur en wordt in samenwerking met Stimenz georganiseerd.
De dagbesteding wordt gefinancierd door de gemeente Apeldoorn. Hiervoor is geen indicatie nodig.
Meer informatie buurthuiskamer ‘Jasmijn

Aanmelden
Dagbesteding is per 1 januari 2015 ondergebracht in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. U kunt dagbesteding aanvragen via het Wmo-loket van de gemeente. Het Wmo-loket van de gemeente Apeldoorn is gevestigd in het Stadhuis, Marktplein 1 in Apeldoorn. Tel. 14 055.

Heeft u een indicatie van het Centraal Indicatiecentrum Zorg (CIZ) nodig?
Woont u in Apeldoorn of omgeving, belt u dan met het CIZ in Enschede. Tel.: 088 – 789 12 10. Voor adressen van andere CIZ-kantoren en verdere informatie zie www.ciz.nl.

Nadat wij de indicatie/aanmelding hebben ontvangen, nemen we contact met u op.
Als er een wachtlijst is wordt u hierover geïnformeerd. Terwijl u op de wachtlijst staat zijn er vervangende of overbruggende mogelijkheden. Wij kunnen u daarover adviseren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Atlant:
info@atlant.nl
Tel. (055) 506 74 56