PPEP4ALL

Atlant biedt de PPEP4All training aan voor mensen met Huntington en hun partner/mantelzorger.

Het PPEP4All programma is een zelfmanagement programma voor mensen met een (chronische) ziekte ‘de patiënt’, en/of zijn of haar ‘partner’/mantelzorger. Het vormt een aanvulling op de medische behandeling waarin er vaak weinig tijd, ruimte en aandacht is voor de psychische en (psycho)sociale gevolgen van de ziekte op het dagelijkse leven. Dit educatieprogramma heeft tot doel om, middels het aanbieden van informatie en het aanleren van management strategieën, u in staat te stellen de juiste balans te vinden tussen wat de ziekte van u als persoon vraagt en hoe u uw leven wil leiden. Met het PPEP4ALL wordt u gestimuleerd om uw eigen grenzen te ontdekken; uw doelen te stellen, en waar nodig bij te stellen en of te verhelderen. Uitgangspunt is uw autonomie te bevorderen.

Het PPEP4ALL beoogt u die handvatten te bieden die u in staat stellen de psychische en psychosociale gevolgen, waar vrijwel iedere (chronisch) zieke nou eenmaal mee te maken krijgt, goed te managen en daardoor de kwaliteit van uw leven positief te beïnvloeden.

PPEP4ALL training
De PPEP4ALL training bestaat uit 8 bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten vinden plaats op maandagmiddag van 15:45 uur tot 17:30 uur bij Verpleeghuis Heemhof.

De training wordt gegeven door Linda Zonnenberg (maatschappelijk werker) en Maaike Nieuwkamp (logopedist).
Wanneer er een nieuwe trainingsdata bekend zijn leest u dat hier.

Lees hier meer informatie over PPEP4ALL.

Aanmelden of meer informatie?
Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden voor een training kunt u contact opnemen met Linda Zonnenberg 06-51143388 of Maaike Nieuwkamp 06-12236698, of mailen naar ppep4all@atlant.nl.