Atlant steekt energie in duurzaamheid

Atlant wil een energiebewuste organisatie zijn die haar milieu-impact beperkt houdt en waar duurzaamheid door de gehele organisatie gedragen wordt. Lees hieronder welke acties Atlant op dit moment inzet op het gebied van duurzaamheid.

Atlant aangesloten bij Green Deal

Sinds 2017 is Atlant aangesloten bij de Green Deal Apeldoorn. Hierin geven we samen met andere zorginstellingen, de Omgevingsdienst Veluwe IJssel en de gemeente Apeldoorn invulling aan gemaakte afspraken. Eind 2020 heeft Atlant niveau zilver van de Milieuthermometer Zorg voor de locatie’s Markenhof, Heemhof, Berghorst, De Loohof en Sprengenhof behaald. Wat betekent dat Atlant investeert in een duurzame bedrijfsvoering.
(nieuwsbericht behalen niveau zilver)

Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is belangrijk in de zorg. De basisgedachte achter duurzaamheid en MVO is een beter evenwicht tussen economie en de wereld om ons heen, met respect voor de mens en het milieu. Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaam ondernemen de toekomst heeft en gaan daarom respectvol en met aandacht om met de wereld om ons heen. Op milieugebied is de kennis nu gebundeld in de Milieuthermometer Zorg (MTZ). Dit biedt een basis voor milieuzorg, geeft invulling aan recente wetgeving en zorgt ervoor dat kosten bespaard worden zodat er uiteindelijk meer geld overblijft voor de zorg zelf. De criteria van de Milieuthermometer zijn mede afgestemd op de Green Deal ‘Duurzame bedrijfsvoering in de zorg’ die in oktober 2015 werd gesloten met de MPZ (Milieu Platform Zorg).

Meer info over de Milieuthermometer

Duurzame bedrijfsvoering

zonnepanelen bij Heemhof

Atlant investeert in duurzame maatregelen. Zo heeft Atlant inmiddels:

  • 1100 zonnepanelen verdeeld over 3 locaties
  • gloeilampen vervangen door ledlampen
  • isolatiemateriaal toegepast op onze leidingen en appendages (kranen, ventielen, meettoestellen en dergelijke)
  • de uitbreiding bij locatie Heemhof gasloos ontworpen en uitgevoerd
  • Het tegengaan van voedselverspilling
  • Een gedeeltelijk elektrisch wagenpark

Naast deze gebouw-gebonden maatregelen stimuleren we het scheiden van afval en passen we duurzaamheidseisen toe bij inkoopopdrachten. En het onderwerp duurzaamheid staat als belangrijke wegingsfactor bij aanbestedingen.
Korte film over afvalscheiding bij Atlant

Betrokkenheid van medewerkers

Ook de medewerkers van Atlant worden actief betrokken bij het thema duurzaamheid. Op verschillende manieren wordt men gemotiveerd mee te doen en mee te denken.

  • Atlant Marktplaats; een groep op het Social Intranet van Atlant waar medewerkers bijvoorbeeld meubilair wat niet meer op de afdeling gebruikt wordt aanbiedt, zodat het elders binnen Atlant ingezet kan worden. Om op die manier te proberen zoveel mogelijk hergebruik te stimuleren.
  • Ambassadeurs Duurzaamheid; omdat er altijd nieuwe duurzame ontwikkelingen ontstaan is er binnen Atlant een Duurzaamheidgroep opgericht. Met mensen, vanuit verschillende functies en afdelingen, wordt aan het thema duurzaamheid blijvend invulling gegeven.
  • 10 oktober (voorheen Dag van de Duurzaamheid); op/rond deze dag wordt iets bijzonders georganiseerd. Bijvoorbeeld een vegaweek in de restaurants van Atlant om zo de aandacht te vestigen op het sparen van dieren en milieu.

Wist u dat?

… Atlant 110 ton Co2 per jaar bespaart,
… dat gelijk staat aan 5.500 bomen?
… alleen locatie Heemhof al goed is voor een besparing van ongeveer 120.000 kwh per jaar?
… dat komt doordat er maar liefst 608 panelen op het dak liggen.
… we in totaal op de daken van Atlant bijna 1100 panelen hebben liggen?
… deze panelen samen 230.000 kwh per jaar opwekken.