Onderzoek en innovatie

Bij Atlant willen we aan de cliënten van vandaag en morgen de best mogelijke zorg, behandeling en begeleiding geven in een optimale woonleefomgeving. Zelf onderzoek doen, deelnemen aan onderzoek en innovaties implementeren spelen hierbij een belangrijke rol. Dit alles vanuit een nieuwsgierige, onderzoekende houding bij medewerkers en ingebed in een leer- en verbetercultuur. Als gevolg hiervan voeren zorgmedewerkers en behandelaren regelmatig zelf onderzoeken uit. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe kennis en werkwijzen, organiseren we interne en externe bijeenkomsten om kennis te delen en de implementatie ervan in de praktijk te stimuleren.

Op welke manier werkt Atlant aan onderzoek en innovatie?

Ter ondersteuning van de leer-en verbetercultuur heeft Atlant het Topcare predicaat voor de doelgroepen Korsakov en Huntington en is zij lid van UNO Amsterdam. Samen met andere netwerken, kenniscentra, universiteiten, hogescholen en zorginstellingen vormen wij een netwerk waarin we onze kennis delen. Ook werken bij Atlant onderzoeksbegeleiders, is er een wetenschappelijke onderzoekscommissie, worden onderzoeken uitgevoerd door studenten en medewerkers en zijn er diverse behandelaren die een promotieonderzoek uitvoeren. De onderzoeksagenda geeft hierbij richting aan toekomstig onderzoek en kennisontwikkeling binnen Atlant. Om prioriteiten te kunnen stellen worden nieuwe initiatieven en aanvragen voor onderzoek getoetst aan de hand van de thema’s uit de onderzoeksagenda.

Contact

Wil je zelf onderzoek doen en ben je op zoek naar deelnemers? Of ben je op zoek naar een idee voor een onderzoeksproject of  innovatieproject? Klik hier voor meer informatie of stuur een mail naar onderzoek@atlant.nl

Meer informatie

Lees meer over praktijkgerichte onderzoeken en promotieonderzoeken bij Atlant. En zie ook het overzicht van innovaties en congressen.

Jong geleerd is oud gedaan

  • Diagnostiek- en behandelmogelijkheden voor bewoners met persoonlijkheidsproblematiek op afdelingen voor Chronische Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV).

Er is behoefte aan kennis over persoonlijksproblematiek binnen de CPV: hoe kunnen we de persoonlijkheid bij deze groep goed in kaart brengen? Welke behandelinterventies zijn mogelijk?

Meer promotie-onderzoeken

Muziek en apathie

  • De invloed van geïndividualiseerde muziek op apathie bij mensen met dementie binnen de verpleeghuiszorg

Een interventie die veel wordt toepast bij probleemgedrag bij dementie is muziek. Uit onderzoek blijkt dat muziek een positief effect kan hebben op cognitie, depressie, sociaal welbevinden en sociaal gedrag. In dit onderzoek kijken we naar de invloed van geïndividualiseerde muziek op de afname van apathie.

Meer praktijkgericht onderzoek

Seksualiteit en intimiteit

  • Seksualiteit en intimiteit bij bewoners in het verpleeghuis of woonzorgcentrum

Bij Atlant werken we structureel aan meer aandacht voor de behoefte aan seksualiteit en intimiteit van bewoners in het verpleeghuis of woonzorgcentrum.

Meer innovaties

Zo ontwikkelen wij samen kennis: bekijk het overzicht