Onderzoek en innovatie

Bij Atlant willen we aan de cliënten van vandaag en morgen de best mogelijke zorg, behandeling en begeleiding geven in een optimale woonleefomgeving. Zelf onderzoek doen, deelnemen aan onderzoek en innovaties implementeren spelen hierbij een belangrijke rol. Dit alles vanuit een nieuwsgierige, onderzoekende houding bij medewerkers en ingebed in een leer- en verbetercultuur. Als gevolg hiervan voeren zorgmedewerkers en behandelaren regelmatig zelf onderzoeken uit. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe kennis en werkwijzen, organiseren we interne en externe bijeenkomsten om kennis te delen en de implementatie ervan in de praktijk te stimuleren.

Op welke manier werkt Atlant aan onderzoek en innovatie?

Ter ondersteuning van de leer-en verbetercultuur heeft Atlant het Topcare predicaat voor de doelgroepen Korsakov en Huntington en is zij lid van het Universitair Netwerk Ouderenzorg van het VUmc. Samen met andere netwerken, kenniscentra, universiteiten, hogescholen en zorginstellingen vormen wij een netwerk waarin we onze kennis delen. Ook werken bij Atlant onderzoeksbegeleiders, is er een wetenschappelijke onderzoekscommissie, worden onderzoeken uitgevoerd door studenten en medewerkers en zijn er diverse behandelaren die een promotieonderzoek uitvoeren. De onderzoeksagenda geeft hierbij richting aan toekomstig onderzoek en kennisontwikkeling binnen Atlant. Om prioriteiten te kunnen stellen worden nieuwe initiatieven en aanvragen voor onderzoek getoetst aan de hand van de thema’s uit de onderzoeksagenda.

Contact

Wil je zelf onderzoek doen en ben je op zoek naar deelnemers? Of ben je op zoek naar een idee voor een onderzoeksproject of  innovatieproject? Klik hier voor meer informatie of stuur een mail naar onderzoek@atlant.nl

Meer informatie

Lees meer over praktijkgerichte onderzoeken en promotieonderzoeken bij Atlant. En zie ook het overzicht van innovaties en congressen.

KORSAKOV-studie

  • Het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen met het syndroom van Korsakov die in een verpleeghuis verblijven

De verzorging en begeleiding van mensen met het syndroom van Korsakov die op een gespecialiseerde verpleeghuisafdeling verblijven kan stressvol zijn ten gevolge van neuropsychiatrische symptomen (NPS). Een onderdeel van dit promotieonderzoek is het onderzoeken van de prevalentie, ernst en zorglast van NPS bij mensen met het syndroom van Korsakov.

Meer promotie-onderzoeken

Namasté

  • 'Ik buig voor jou'

Namasté. Het betekent letterlijk ‘respect aan het innerlijke’, ‘ik buig voor jou’. Met Namasté willen we bij Atlant de levenskwaliteit van mensen met dementie verbeteren. Dat doen we door ze meer persoonlijke aandacht te geven, aan te sluiten bij de behoefte van de mensen. Het zit in soms kleine dingen, met oprechte aandacht en een groot effect.

Meer praktijkgericht onderzoek

Innovatieproject CPV

  • De juiste zorg op de juiste plek voor elke CPV-cliënt

Mensen met een behoefte aan Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV) ontvangen op dit moment niet altijd de juiste en passende zorg. Hun specifieke wensen en behoeften vragen om een specialistisch zorgaanbod. Atlant is daarom, samen met Zilveren Kruis Zorgkantoor, een innovatieproject gestart waarmee we bijdragen aan de ontwikkeling van een zorgprofiel voor deze groep mensen, met een daarbij horende prestatie. Het is een driejarig project dat door de NZa wordt gefinancierd vanuit de beleidsregel voor kleinschalige experimenten.

Meer innovaties