Welkom bij Atlant

Bij het ouder worden verandert uw levensstijl. U kunt niet meer alles doen zoals u dat gewend was. Toch wilt u graag zelf zoveel mogelijk bepalen hoe uw dag eruit ziet.

Zo thuis mogelijk

Bij Atlant begrijpen we dat. Daarom zorgen we dat u zoveel mogelijk kunt wonen en leven zoals u dat gewend bent. ‘Zo thuis mogelijk’, noemen we dat.

Wonen, welzijn, (specialistische) zorg

Atlant staat voor wonen, zorg en welzijn. Wij bieden u zorg in één van onze Atlanthuizen. Voor specialistische zorg kunt u ook een beroep op ons doen. Atlant is gespecialiseerd in de juiste (verpleeghuis)zorg aan mensen met Korsakov, Huntington, dementie of gerontopsychiatrische problematiek.

Cliënttevredenheid

Hoe ervaren bewoners en familieleden de zorg bij Atlant? Hoe kunnen we nóg beter aan hun wensen en behoeftes voldoen? De cliënt staat centraal. Atlant vindt het belangrijk om te weten of u tevreden bent over de behandeling of begeleiding die u van ons ontvangt. Hiervoor onderzoekt Atlant gedurende het hele jaar de tevredenheid van haar cliënten. Atlant doet dit onder andere in samenwerking met Zorgkaart Nederland. Zorgkaart Nederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland waar cliënten hun ervaringen en meningen delen aan de hand van een landelijk ontwikkelde vragenlijst. Een goede beoordeling van onze cliënten is de kroon op ons werk. Van onze verbeterpunten leren wij graag om u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn. Via deze link vindt u de waarderingen van onze cliënten op Zorgkaart Nederland.

Daarnaast verzamelen we continu uw ervaringen en feedback door middel van een aantal vragen die we door het jaar heen aan u stellen. Dit doen we door middel van een korte vragenlijst die we op gepaste wijze afnemen. Dit kan per mail zijn, maar ook face to face. Hierdoor kunnen wij de zorg nóg beter maken. Complimenten geven we door aan de desbetreffende persoon of het team. Geeft u verbeterpunten of suggesties, dan kijken we hoe we deze op kunnen lossen. Hiervan houden we u op de hoogte. Heeft u hierover nog vragen? Bekijk hier het antwoord op de meest gestelde vragen.

Kwaliteit

Gegevens over kwaliteit in de verpleeghuiszorg
Wij willen transparant zijn als het gaat om de kwaliteit van onze dienstverlening. Onze medewerkers maken in hun werk samen met cliënten en verwanten telkens de afweging: wat draagt bij aan kwaliteit van leven voor mensen met een zorg- en/of ondersteuningsvraag? Wij leren elke dag, door naar elkaar te luisteren. Alleen dan kunnen we verbeteren en van toegevoegde waarde zijn. Daarnaast houden wij ook in de gaten wat er in de branche gebeurt en aan welke kwaliteitseisen wij moeten voldoen.
Elk jaar rapporteren zorgorganisaties over landelijk vastgestelde onderwerpen op het gebied van kwaliteit.
Het Zorginstituut neemt de kwaliteitsgegevens op in de openbare database die terug te vinden is op de website www.zorginzicht.nl. Verder verzamelt het Zorginstituut de kwaliteitsgegevens en maakt deze beschikbaar op de website www.kiesBeter.nl. De gegevens worden ook gebruikt voor Zorgkaart Nederland, door patiëntorganisaties (voor bijvoorbeeld patiëntkeurmerken), voor informatie over basisveiligheid door de Inspectie voor de Gezondheidszorg(IGZ) en door zorgkantoren.

U kunt de gegevens over de locaties van Atlant ook inzien, klik daarvoor op de gewenste rapportage:
Woonzorgcentra: Berghorst BerkenhoveDe LoohofKoningin WilhelminaSprengenhof
Verpleeghuizen: HeemhofMarken HavenMarkenhof

Kwaliteitskader
Het Zorginstituut Nederland heeft het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg uitgebracht. Het doel van dit kader is drieledig. Het document beschrijft wat cliënten en naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt het opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. En als laatste vormt het een kader voor extern toezicht en voor inkoop en contractering van zorg.
Het kwaliteitskader is voor Atlant een goede stimulans in het verder verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het is een document waarbij wij ons goed kunnen vinden in de verwoorde uitgangspunten: cliënt centraal, nadruk op leren en herstel van vertrouwen in de mensen die in de verpleeghuiszorg werken.

Kwaliteitsplan
Het kwaliteitsplan van Atlant is gebaseerd onze visie: WIJ GEVEN RUIMTE en op de speerpunten 2023-2024. Ons kwaliteitsplan is opgesteld vanuit overleg met de leden van de cliëntenraden, medewerkers verpleging en verzorging, behandelaren, leidinggevenden, het managementteam, de bestuurder en de Raad van Toezicht.
Bekijk hier het kwaliteitsplan 2023-2024

Keurmerken

Een goede kwaliteit van de diensten voor onze cliënten vinden we belangrijk. Atlant werkt daarom met keurmerken. Keurmerken laten zien welke kwaliteit we leveren en helpen bij de verbetering van onze diensten.

Atlant heeft het keurmerk ISO 9001 : 2015, een onafhankelijk en betrouwbaar keurmerk waar veel zorgorganisaties mee werken.
Voor onze specifieke doelgroepen Korsakov en Huntington hebben we het predicaat Topcare ontvangen; waarborg voor de beste zorg. Topcare staat voor topzorg aan mensen met complexe aandoeningen die langdurig zorg nodig hebben.

Met een aantal andere zorgaanbieders werkt Atlant samen binnen de Stichting Topcare. Stichting Topcare heeft als doel de zorg binnen de verpleeghuissector voor Topcare cliëntengroepen, – en hiermee de kwaliteit van leven van de cliënten – continu te verbeteren. Bijzonder bij Topcare is dat er, door praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, gewerkt wordt aan nieuwe behandelmethoden in verpleeghuizen en in de thuissituatie.

In 2018 is Atlant gestart met het invoeren van het milieumanagementsysteem ‘Milieuthermometer Zorg’. Dit systeem helpt ons om handen en voeten te geven aan duurzaamheid. Per locatie zijn vervolgens allerlei aanpassingen aan onze gebouwen uitgevoerd en zijn er processen geoptimaliseerd. Dit heeft in 2020 geresulteerd in het behalen van het certificaat Zilver van de Milieuthermometer Zorg.