Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden, zijn schriftelijke afspraken tussen u en Atlant als zorgaanbieder en regelen uw rechten en uw plichten en die van Atlant. De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door ActiZ en Zorgthuisnl (voorheen BTN) in overleg met de Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland.

De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en uit bijzondere delen. Het algemeen deel is altijd van toepassing ongeacht de zorg die u ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als een specifieke soort zorg wordt verleend.

Per 1 januari 2022 gelden er vanwege veranderde wetgeving nieuwe Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing op bestaande en nieuwe zorgovereenkomsten. Het gaat om een actualisatie van de algemene voorwaarden van 2018, die daarmee op 1 januari 2022 zijn komen te vervallen.

Algemene module

Algemene voorwaarden

Bijzondere modules

Bijzondere module Zorg met verblijf (Wlz)

Bijzondere module Wet zorg en dwang (Wzd)

Bijzondere module Wijkverpleging

Bijzondere module Modulair Pakket Thuis (MPT) en Volledig Pakket Thuis (VPT)

Bijzondere module Eerstelijnsverblijf (Zvw)

In de Publieksfolder vindt u meer informatie over Algemene voorwaarden.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.
We zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur via telefoonnummer 055 – 506 74 56 of via info@atlant.nl.