Expertisecentra | Algemeen

Atlant is doelgroep expertisecentrum voor mensen met het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington en mensen met een gerontopsychiatrische (GP+) zorgvraag. Deze drie zijn aangewezen als ‘laag volume hoog complex’ doelgroepen in de langdurige zorg: kleine, specifieke groepen cliënten met een complexe zorgvraag. Per doelgroep is een landelijk expertisenetwerk (doelgroepnetwerk) opgezet, om zowel de kwaliteit van zorg en welzijn als de kennisinfrastructuur goed te houden en te verbeteren. Een doelgroepnetwerk bestaat uit een kenniscentrum, Regionale Expertisecentra (REC) en Doelgroep Expertisecentra (DEC). 

Als DEC heeft Atlant een rol in het ontwikkelen en verspreiden van kennis, nieuwe inzichten en expertise. Dit doen we met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door studenten, medewerkers en promovendi.  

De resultaten en inzichten delen we intern en extern, om het gebruik ervan in de praktijk te stimuleren. Ook bieden we consultatie, ondersteuning en advies aan andere (zorg)organisaties die zorg, behandeling en/of begeleiding bieden aan mensen met de ziekte van Huntington, het syndroom van Korsakov of een gerontopsychiatrische zorgvraag. Hiermee brengen we expertise in de eigen omgeving van deze mensen. 

 Naast de drie expertisedoelgroepen bieden we bij Atlant ook zorg aan mensen met dementie en/of een somatische zorgvraag

Film Expertisecentra