Ziektebeeld | Gerontopsychiatrie

In Nederlandse verpleeghuizen wonen ongeveer 1500 mensen met een gerontopsychiatrische (GP) zorgvraag. Het is een diverse groep mensen, die gemiddeld jonger is dan de reguliere verpleeghuisbewoner en als gemene deler een psychiatrische voorgeschiedenis heeft. Mensen met een GP zorgvraag kunnen een breed scala aan mentale gezondheidsproblemen hebben, waaronder dementie, depressie, angststoornissen, psychotische aandoeningen en persoonlijkheidsaandoeningen.  

Er zijn grote onderlinge verschillen op het gebied van psychiatrische diagnoses en lichamelijk en cognitief functioneren. Kenmerkend voor mensen met een GP zorgvraag is de stapeling van problemen die elkaar wederzijds beïnvloeden. Naast de psychiatrische problematiek zijn er op minimaal twee, maar meestal meer, andere levensdomeinen problemen: gedrag, cognitie, lichamelijke gezondheid, (i)ADL en/of sociale betrokkenheid. Er wordt onderscheid gemaakt tussen mensen met een GP zorgvraag en mensen met een GP+ zorgvraag. Mensen met een GP zorgvraag kunnen in een regulier verpleeghuis wonen en met aandacht voor een specifieke benadering voldoende stabiel blijven. Bij mensen met een GP+ zorgvraag is de multiproblematiek zo sterk aanwezig dat er een verhoogde kans is op zowel lichamelijk als psychisch uit balans raken. De reguliere zorg volstaat niet (meer) en er is een specifiek therapeutisch klimaat nodig om ernstige ontsporingen te voorkomen. Binnen de locatie Marken Haven biedt Atlant zorg aan bewoners met een GP+ zorgvraag.  

Het zijn mensen met een bijzonder verhaal. Kleurrijke, originele, creatieve, ontwapenende, sterke, beschadigde, angstige, of vrolijke mensen, die verschillende rollen in hun leven hebben vervuld. Die vaak ook te maken hebben met verlies. Verlies van controle over gedachten, sociale contacten, fysieke gezondheid en autonomie. Die ondanks dat verlies veel in huis hebben en gezien willen worden in hun mens zijn. De levensreizen van onze bewoners zijn in beeld gebracht op basis van informatie en ervaringen van onze eigen bewoners, hun naasten, verschillende stakeholders en collega’s die op locatie Marken Haven werken. Deze informatie hebben we samengebracht in een film.