Dementiezorg

Dementie komt veel voor, met name onder ouderen. Het geheugen gaat achteruit en oriënteren wordt steeds lastiger. Huishoudelijke en andere taken komen steeds meer op partner of familie neer. Vaak is er ook professionele hulp en zorg nodig.

Dementie is een specialisme van Atlant. Wij bieden woonruimte, zorg en behandeling aan bewoners die ermee te kampen hebben. Daarnaast bieden wij dagbesteding voor mensen met dementie zodat hun partners/mantelzorgers er niet elke dag alleen voor staan.

Het verhaal van mevrouw Resink

Bekijk en/of lees het verhaal over Mevrouw Resink. Bij haar is naast Korsakov ook dementie vastgesteld. Sinds 4 jaar woont zij op afdeling Coolsingel van Atlant. Een verhaal over hoe wij het gesprek met haar aan zijn blijven gaan om ervoor te zorgen dat zij regie over haar eigen leven kan blijven houden. Dat er ruimte blijft voor de dingen die voor haar zo van belang zijn, zoals dicht bij de natuur zijn. En dat ging niet altijd over rozen, maar de aandacht bleef en daarmee ook ruimte voor nieuwe ideeën.

Vertrouwde omgeving

110419_9883 De beslissing om elders te gaan wonen is bepaald geen gemakkelijke. Daar zijn we ons bij Atlant zeer van bewust. Daarom doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat u/uw partner/uw familielid zich thuis voelt bij Atlant.
Dat doen we door prettige woonruimte te bieden in een vertrouwde, veilige omgeving. Door de zorg goed op de behoefte af te stemmen. Door goed te luisteren naar uw wensen. Door de juiste behandeling en begeleiding in te zetten. En vooral door het dagelijkse leven zo veel mogelijk gewoon door te laten gaan. Want dat doet mensen goed. Dat maakt dat ze zich thuis voelen. Zo maken we bij Atlant het wonen ‘zo thuis mogelijk’.

Niets menselijks is ons vreemd

Namasté. Het betekent letterlijk ‘respect aan het innerlijke’, ‘ik buig voor jou’. Met Namasté willen we bij Atlant de levenskwaliteit van mensen met dementie verbeteren. Dat doen we door ze meer persoonlijke aandacht te geven, aan te sluiten bij de behoefte van de mensen. Het zit in soms kleine dingen, met oprechte aandacht en een groot effect. In een prachtig verhaal – met veel dank aan alle betrokkenen – en mooie film leggen we uit wat het effect van Namasté kan zijn voor mensen met dementie. Lees, kijk en luister mee.
Lees hier meer over Namasté

Muziek raakt je

Muziek geeft blijdschap, verlangen, weemoed, verdriet. Muziek laat je herkennen dat je leeft. Bij Atlant bieden we een integraal muziekaanbod. Het behelst alle vormen van muziek om mensen met dementie aan te spreken. Als het verbale weg is, kan muziek nog wel binnen komen, net zoals geuren of tast. Want muziek is ook bij gevorderde dementie voor mensen voelbaar. Het zet mensen in een sfeer, herinneringen komen terug, stemmingen zijn te beleven. In een prachtig verhaal – met veel dank aan alle betrokkenen – en mooie film leggen we uit wat het effect van muziek kan zijn voor mensen met dementie. Lees, kijk en luister mee.
Lees hier meer over het muziekaanbod

Verschillende woonvormen

Atlant heeft verschillende woonvormen voor mensen met dementie:

  • Kleinschalig wonen: u hebt uw eigen appartement. Samen met vijf medebewoners deelt u een huiskamer en keuken. U krijgt intensieve begeleiding. Deze woonvorm is ondergebracht in Kleinschalig Wonen Berkenhove (bij wooncomplex Berkenhove).
  • Woonzorgcentrum met verpleeghuiszorg: bewoners van onze woonzorgcentra De Loohof en Sprengenhof kunnen in aanmerking komen voor een appartement met verpleeghuiszorg. Zij hoeven dus meestal niet meer te verhuizen als ze meer zorg nodig hebben. Bij woonzorgcentra Koningin Wilhelmina is de 1ste verdieping, beschermd en veilig wonen, speciaal bedoeld voor mensen met dementie. In de gezellige huiskamers wordt op een prettige en herkenbare manier structuur aan de dag gegeven.
  • Verpleeghuis: in onze verpleeghuizen Heemhof en Het Immendaal wordt 24 uur per dag specialistische zorg geboden.

Samenwerken aan Dementiezorg

In het Netwerk Dementie Oost-Veluwe werkt Atlant samen met 16 andere instellingen en beroepsbeoefenaren aan ketenzorg dementie. Door samenwerking en bundelen van krachten bieden zij een integraal aanbod op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Voor een zo goed mogelijk behoud van kwaliteit van leven voor de cliënt met (een vermoeden) van dementie en zijn mantelzorger(s). Meer informatie vindt u op de website van het Netwerk Dementie Oost-Veluwe.

Meer informatie over dementiezorg? Neemt u dan gerust contact met ons op!