Dementiezorg

Dementie komt veel voor, met name onder ouderen. Het geheugen gaat achteruit en oriënteren wordt steeds lastiger. Huishoudelijke en andere taken komen steeds meer op partner of familie neer. Vaak is er ook professionele hulp en zorg nodig.

Dementie is een specialisme van Atlant. Wij bieden woonruimte, zorg en behandeling aan bewoners die ermee te kampen hebben. Daarnaast vangen wij dementerenden op in onze dagbesteding, zodat hun partners/mantelzorgers er niet elke dag alleen voor staan.

Vertrouwde omgeving

110419_9883 De beslissing om elders te gaan wonen is bepaald geen gemakkelijke. Daar zijn we ons bij Atlant zeer van bewust. Daarom doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat u/uw partner/uw familielid zich thuis voelt bij Atlant.
Dat doen we door prettige woonruimte te bieden in een vertrouwde, veilige omgeving. Door de zorg goed op de behoefte af te stemmen. Door goed te luisteren naar uw wensen. Door de juiste behandeling en begeleiding in te zetten. En vooral door het dagelijkse leven zo veel mogelijk gewoon door te laten gaan. Want dat doet mensen goed. Dat maakt dat ze zich thuis voelen. Zo maken we bij Atlant het wonen ‘zo thuis mogelijk’.

Verschillende woonvormen

Atlant heeft verschillende woonvormen voor mensen met dementie:

  • Kleinschalig wonen: u hebt uw eigen appartement. Samen met vijf medebewoners deelt u een huiskamer en keuken. U krijgt intensieve begeleiding. Deze woonvorm is ondergebracht in Kleinschalig Wonen Berkenhove (bij wooncomplex Berkenhove).
  • Woonzorgcentrum met verpleeghuiszorg: bewoners van onze woonzorgcentra De Loohof en Sprengenhof kunnen in aanmerking komen voor een appartement met verpleeghuiszorg. Zij hoeven dus meestal niet meer te verhuizen als ze meer zorg nodig hebben. Bij woonzorgcentra Koningin Wilhelmina is de 1ste verdieping, beschermd en veilig wonen, speciaal bedoeld voor mensen met dementie. In de gezellige huiskamers wordt op een prettige en herkenbare manier structuur aan de dag gegeven.
  • Verpleeghuis: in onze verpleeghuizen Marken Haven en Heemhof wordt 24 uur per dag specialistische zorg geboden. Marken Haven biedt niet alleen intensieve zorg aan mensen met dementie, maar is ook gespecialiseerd in CPV (Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg; psychiatrische ziektebeelden/persoonlijkheidsstoornis in combinatie met verpleeghuiszorg).

Samenwerken aan Dementiezorg

In het Netwerk Dementie Oost-Veluwe werkt Atlant samen met 16 andere instellingen en beroepsbeoefenaren aan ketenzorg dementie. Door samenwerking en bundelen van krachten bieden zij een integraal aanbod op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Voor een zo goed mogelijk behoud van kwaliteit van leven voor de cliënt met (een vermoeden) van dementie en zijn mantelzorger(s). Meer informatie vindt u op de website van het Netwerk Dementie Oost-Veluwe.

Meer informatie over dementiezorg? Neemt u dan gerust contact met ons op!