Cliëntenraad

Elk woonzorgcentrum of verpleeghuis van Atlant heeft een eigen ‘lokale’ cliëntenraad. Die bespreekt zaken die voor u als bewoner of cliënt belangrijk zijn. U kunt er ook met uw vragen terecht. De contactgegevens van de lokale cliëntenraad vindt u op de pagina van de betreffende locatie. Atlantlocaties

Centrale Cliëntenraad

Voor onderwerpen die alle woonzorgcentra en verpleeghuizen van Atlant aangaan, is er een Centrale Cliëntenraad. Elke lokale raad levert daarvoor een afgevaardigde. De Centrale Cliëntenraad vergadert gemiddeld tien keer per jaar en brengt advies uit aan het bestuur van Atlant. De voorzitter van de Centrale Cliëntenraad is mevrouw H. Jonkman.

Wilt u in contact komen met de centrale cliëntenraad?
Bel met (055) 506 72 31 of stuur een mail naar Ria Logtenberg (r.logtenberg@atlant.nl), secretaresse van de cliëntenraad.

folder Cliëntenraad