Doelgroep expertisecentrum Huntington

Atlantlocatie Heemhof is een Doelgroep Expertisecentrum (DEC) Huntington. We bieden wonen, zorg, welzijn en behandeling aan mensen met de ziekte van Huntington. Daarnaast bieden we ketenzorg, casemanagement en wordt er een dag in de week poli aangeboden. We begeleiden op het moment 150 mensen ambulant, van Utrecht tot Enschede en van Meppel tot Tiel.  

Als DEC brengen we, samen met zes andere zorgorganisaties en het Huntington KennisNet Nederland (HKNN) als kenniscentrum, de zorg en welzijn voor mensen met de ziekte van Huntington in Nederland naar een nog hoger niveau. Ook hebben we een proactieve rol in het doen van onderzoek en het delen van onze kennis en expertise. Verwijzers en overige zorgverleners kunnen bij ons terecht voor consultatie en advies. 

Bekijk de film van Huntington expertisecentrum Heemhof. 

Bekijk ook onze onderzoeken naar de ziekte van Huntington.