sbb-beeldmerk

Atlant als werkgever

Atlant is één van de grotere werkgevers op het gebied van verpleging en verzorging in de regio Apeldoorn en Beekbergen. Er werken ruim 1100 medewerkers, waarvan 120 medewerkers een BBL opleiding volgen. Daarnaast hebben we stagiairs van verschillende opleidingen aan het werk. Elke medewerker en leerling draagt op zijn eigen plek en op zijn persoonlijke, unieke manier bij aan de goede zorg die wij onze cliënten willen bieden.

Aandacht en respect

De medewerkers van Atlant zijn deskundig en betrokken en hebben veel eigen verantwoordelijkheid. Als Atlant zijn we blij met hun inzet en erkennen we dat juist die inzet de kracht van onze organisatie is.

Daarom investeren we veel in de onderlinge samenwerking en opleidingen. Er is aandacht voor elkaar. Ruimte geven en waardering uitspreken horen daarbij. Medewerkers hebben recht op een werksfeer waarin zij zich ten volle kunnen ontplooien. Dat vraagt om een lerende organisatie. Lerend in de zin van: er mogen ook fouten worden gemaakt. Je wordt als medewerker niet voortdurend geconfronteerd met je eventuele tekortkomingen. Er wordt juist gebruik gemaakt van je sterke kanten.

Film Atlant

Klik hier om de film over Atlant ‘Unieke zorg voor unieke mensen’ te kijken.