Privacystatement

Je privacy is van jou en dat moet zo blijven. Dat je deze pagina aan het lezen bent, geeft al aan dat jij privacy net zo belangrijk vindt als dat wij dat vinden. En we zeggen niet alleen dat we je privacy belangrijk vinden, we handelen er ook naar. Daarom slaan we zonder jouw expliciete toestemming nooit persoonlijke informatie van je op. Ook delen we informatie van jou nooit met andere organisaties zonder je actieve toestemming.

Beveiliging van je persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en/of behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk. Personen die namens Atlant toegang hebben tot je gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Atlant verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

De volgende rechten heb je met betrekking tot je persoonsgegevens :

  • Recht op informatie over de verwerkingen
  • Recht op inzage in je gegevens
  • Recht op correctie van je gegevens als deze niet kloppen
  • Recht op verwijdering van je gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’
  • Recht op beperking van de gegevensverwerking
  • Recht op verzet tegen de gegevensverwerking
  • Recht op overdracht van je gegevens (dataportabiliteit)
  • Recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming

Uitoefening van je rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor in principe kosteloos behoudens misbruik. Je oefent de rechten uit door contact op te nemen met de functionaris gegevensbescherming (FG) via e-mail FG@atlant.nl.
Of per post:
Atlant
t.a.v. Functionaris gegevensbescherming
Postbus 10
7300 AA Apeldoorn

Termijnen

Wij zullen je vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij jou hiervoor binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van jouw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens. Om de afhandeling van je verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen verzoeken we jou dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden. Schrijf op de kopie dat het een kopie betreft en voor wie en met welk doel de kopie verstrekt wordt, de datum waarop je de kopie afgeeft. De kopie van je identiteitsbewijs wordt alleen ter vaststelling van je identiteit gebruikt en na vaststelling direct vernietigd.

Individuele afweging bij ieder verzoek

De hiervoor beschreven rechten zijn geen absolute rechten. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan jou kenbaar maken. Je kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.

Verzoek of klacht met betrekking tot privacy

Het kan zijn dat je een verzoek of klacht hebt over de privacybescherming door Atlant. Hiervoor kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG) via e-mail FG@atlant.nl.
Of per post:
Atlant
t.a.v. Functionaris gegevensbescherming
Postbus 10
7300 AA Apeldoorn
Het is bij een klacht ook mogelijk om dit te melden bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar graag komen we eerst met je in contact en zoeken we naar een oplossing.
Voor vragen over de privacy van uw gegevens in Atlant, kunt u via bovenstaand e-mailadres contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

Analyseprogramma’s

Op deze website gebruiken we meetsoftware waarmee algemene bezoekgegevens worden bijgehouden. Voordat jouw bezoek geregistreerd wordt in zo’n meetsysteem (zoals Google Analytics) worden je gegevens geanonimiseerd. Zo is het onmogelijk om jouw bezoek te filteren uit alle bezoekers van deze website.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van onze website automatisch wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. De volgende keer dat je de website bezoekt wordt de cookie weer ‘gelezen’ door de website. Met cookies kunnen we je beter van dienst zijn. Ook kunnen we aan de hand van cookies zien of je de website al eens eerder bezocht hebt.

Wat weten we wel van jou?

Als je wilt kun je ons altijd vragen wat we wél van je weten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om je schermresolutie, de browser die je gebruikt of welke pagina’s van deze website je bezocht hebt. Omdat we alles anonimiseren, kunnen we je alleen vertellen wat we van je weten wanneer je je cookie meestuurt. Hoe dat moet, vind je in de uitleg van de fabrikant van je computer of apparatuur.

Disclaimer

We doen ons best deze website altijd beschikbaar te houden. Ook is het de bedoeling dat alle getoonde informatie altijd correct en actueel is en dat met juiste links naar andere websites wordt verwezen. Toch zit het soms tegen en maken we foutjes of doet de site het even niet. Daarom kunnen we geen harde garanties geven over zowel de inhoud van de site als de beschikbaarheid ervan. Mocht er schade ontstaan door deze website of door het klikken op een link naar een andere website via deze website, dan zijn we daar niet aansprakelijk voor.

Help ons beter te worden

Mocht er nou iets niet kloppen op deze website en jij ziet dit, zou je dat ons dan willen vertellen? We stellen dat heel erg op prijs. Stuur in dat geval een bericht met je bevindingen.

Copyright

Veel mensen denken dat je op internet alles mag kopiëren. Dat is niet zo. Op alle inhoud, plaatjes en het ontwerp van deze website rust namelijk auteursrecht. Je mag ernaar verwijzen en je mag ervan citeren (binnen de kaders van de wet), maar op geen enkele manier mag je er iets van kopiëren. Tenzij je vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gekregen hebt.

Wijzigingen

Het kan zijn dat we deze disclaimer aanpassen. Doen we dat, dan vertellen we dat op deze website.

Atlant WiFi Gastnetwerk

Atlant stelt een gratis WiFi Gastnetwerk voor haar bezoekers beschikbaar. Aan het gebruik hiervan zijn voorwaarden verbonden.
Voorwaarden en gedragscode gebruik Gastnetwerk