Passage; voor tijdelijk verblijf en observatie

Over Passage

Passage is een unieke instroom-, doorstroom- en observatie afdeling binnen Atlant. Op de afdeling kunnen we mensen tijdelijk opvangen, bijvoorbeeld als er nog niet direct plek is op de gewenste locatie. Daarnaast biedt de afdeling de mogelijkheid om te onderzoeken welke zorgbehoefte en locatie geschikt zou zijn. De afdeling is gespecialiseerd in het bieden van een zorg-, leef- en behandelklimaat voor mensen met de ziekte van Huntington, het syndroom van Korsakov of mensen met een gerontopsychiatrische zorgvraag. De focus ligt op het bieden van zorg en structuur binnen een omgeving die, indien nodig, gesloten te maken is.

Wachtlijst

Soms kan het voorkomen dat iemand met de ziekte van Huntington, met het syndroom van Korsakov of met een gerontopsychiatrische zorgvraag behoefte heeft aan een verpleeghuis, maar dat daar nog niet direct plek is. Dan kan deze meneer of mevrouw naar Passage komen ter overbrugging.

Voor de meest actuele informatie over de wachttijden van onze locaties adviseren wij u om contact op te nemen via 055) 506 74 56 (tijdens kantooruren), of info@atlant.nl.

Observatie

Voor sommige mensen is het nog niet meteen duidelijk welke zorgbehoefte er is, qua begeleiding en/of behandeling en qua woonomgeving. Op Passage kunnen we dan met observatie bepalen hoe we de zorgvraag het beste kunnen beantwoorden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de afdeling Passage, neem dan contact met ons op via:

Telefoon: (055) 506 74 56
E-mail: info@atlant.nl