Dagactiviteitencentrum (DAC)

Veel mensen vinden het fijn om elke dag bezig te zijn. Om ’s morgens uit bed te komen, om lunch te maken en om op tijd klaar te zijn om naar het werk te gaan. Ze houden van het dagritme, van samenwerken met collega’s, van iets uit je handen laten komen. Dat houdt niet ineens op als mensen ziek worden, of een beperking krijgen. Werk kan mensen goed doen.

Voor wie?

Het Dagactiviteitencentrum (DAC) van Atlant biedt arbeidsmatige dagbesteding aan ongeveer 100 deelnemers. Dit kunnen mensen zijn met het syndroom van Korsakov, mensen met een gerontopsychiatrische zorgvraag en mensen met de ziekte van Huntington. De meeste mensen wonen op  een locatie van Atlant, bijvoorbeeld Markenhof en Marken Haven. Maar ook mensen die (begeleid) wonen buiten de instelling zijn van harte welkom. Het DAC is gevestigd op het terrein van Markenhof.

DAC biedt structuur

Het DAC bootst zoveel mogelijk de realiteit na zoals die is buiten de instelling en werkt hierdoor normaliserend. Het DAC biedt een zinvolle dagbesteding en daarmee een duidelijke dag- en weekstructuur. De deelnemers gaan in de ochtend en/of de middag te voet van en naar de werkplaats, over een herkenbare route. Voor mensen die slecht ter been zijn rijdt er een bus tussen de woonbuurten en het DAC. Komt u van elders, dan kunt u onze zorgconsulenten vragen naar vervoersmogelijkheden. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 15.30 uur. Deze structuur wordt stipt nagevolgd en steeds herhaald zodat deze langzaam ingeslepen raakt. Dit geeft zekerheid en rust.

Werk dat u leuk vindt

Samen zoeken we uit wat goed bij u past. Heeft u altijd al graag met hout gewerkt? Of in de tuin of een tuinkas? Wordt u blij van fietsen repareren of tractor rijden? Van netjes inpakken, of van montage? Bij ons Dagactiviteitencentrum is het allemaal mogelijk. En u kunt ons verrassen met een nieuwe suggestie: wat wilt u graag doen? Als het nodig is of wanneer u zelf graag iets wilt aanpassen in uw werk dan kijken we samen naar een oplossing. Uw baan bij het Dagactiviteitencentrum is dus echt maatwerk. U kunt eerst meedraaien om te proberen. En als het bevalt kunt u elke werkdag aan het werk, of parttime. Net wat goed is voor u.

https://youtu.be/K6JKcgT3L1k

Specifieke Arbeidsmatige Dagbesteding (SAD)

Specifieke Arbeidsmatige Dagbesteding (SAD), een ‘bedrijfstak’ binnen het DAC, kan deelnemers ondersteunen bij het beter benutten van hun mogelijkheden en/of werkervaring uit het verleden. De SAD-medewerker begeleidt de deelnemer in het vinden en uitvoeren van een passende arbeidsmatige dagbesteding. Te denken valt aan activiteiten of taken vanuit een regulier bedrijfsonderdeel, zoals een technische of facilitaire dienst. De SAD-medewerker zal in de eerste periode intensief bijdragen aan de begeleiding, maar de begeleiding vervolgens steeds verder afbouwen en na ongeveer zes maanden de nog nodige begeleiding overdragen aan een andere medewerker binnen Atlant of een vrijwilliger.

folder DAC downloaden