We horen graag van u

Hoe goed iedereen ook z’n best doet, niets is perfect. Maar daarom kun je er wel naar streven. Zo zien we dat bij Atlant. Er is maar één manier om te zorgen dat onze zorg- en dienstverlening goed blijft en beter wordt. Namelijk: door goed te luisteren naar cliënten en andere betrokkenen. Daarom horen we graag van u!

Ideeën en opmerkingen

Wilt u als bewoner/cliënt of andere betrokkene iets kwijt over de zorg, de dienstverlening, het wonen bij Atlant of onze organisatie in z’n algemeen, dan kunt u dat melden bij onze klachtenfunctionaris. Deze noteert alle ideeën, verhalen en opmerkingen. Dat geeft ons inzicht in verbetermogelijkheden.

Klacht indienen

Bij een goede dienstverlening hoort een goede klachtenregeling. Bent u ergens ontevreden over? Wij vinden het fijn als u dat zo snel mogelijk aangeeft, bijvoorbeeld in een gesprek met de medewerker die betrokken is bij uw klacht. Zo’n gesprek neemt vaak veel irritatie en misverstanden weg. Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. U kunt rekenen op een onpartijdig advies en bemiddeling. Komt u dan nog niet tot een oplossing, dan kunt u een formele klacht indienen. De procedure hiervoor staat beschreven in de Klachtenregeling.

Brochure: ‘Niet tevreden over Atlant’

Contact Klachtenfunctionaris

Thera Beekman
Klachtenfunctionaris

Telefoon: 06 – 51 66 87 15
Mail: klachtenfunctionaris@atlant.nl
Brieven: Klachtenfunctionaris Atlant, Postbus 10, 7300 AA Apeldoorn

 

Harma Vos
Klachtenfunctionaris

Telefoon: 06 – 51 55 70 05
Mail: klachtenfunctionaris@atlant.nl
Brieven: Klachtenfunctionaris Atlant, Postbus 10, 7300 AA Apeldoorn
 

Ideeën- en klachtenformulier

Wat wilt u doorgeven?

Mijnheer / mevrouw

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw compliment, idee of klacht

 

Atlant is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg