We horen graag van u

Hoe goed iedereen ook z’n best doet, niets is perfect. Maar daarom kun je er wel naar streven. Zo zien we dat bij Atlant. Er is maar één manier om te zorgen dat onze zorg- en dienstverlening goed blijft en beter wordt. Namelijk: door goed te luisteren naar cliënten en andere betrokkenen. Daarom horen we graag van u!

Ideeën en opmerkingen

Wilt u als bewoner/cliënt of andere betrokkene iets kwijt over de zorg, de dienstverlening, het wonen bij Atlant of onze organisatie in z’n algemeen, dan kunt u dat melden bij onze klachtenfunctionaris. Deze noteert alle ideeën, verhalen en opmerkingen. Dat geeft ons inzicht in verbetermogelijkheden.

Klacht indienen

Bij een goede dienstverlening hoort een goede klachtenregeling. Bent u ergens ontevreden over? Wij vinden het fijn als u dat zo snel mogelijk aangeeft, bijvoorbeeld in een gesprek met de medewerker die betrokken is bij uw klacht. Zo’n gesprek neemt vaak veel irritatie en misverstanden weg. Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. U kunt rekenen op een onpartijdig advies en bemiddeling. Komt u dan nog niet tot een oplossing, dan kunt u een formele klacht indienen. De procedure hiervoor staat beschreven in de Klachtenregeling.

‘Niet tevreden?’ | Klachtenfolder

Contact Klachtenfunctionaris

Rieneke Blaak                  
Klachtenfunctionaris

Telefoon: 06 – 22 92 39 42 (b.g.g. 055 – 785 71 12 / Servicedesk)
Mail: klachtenfunctionaris@atlant.nl
Brieven: Klachtenfunctionaris Atlant, Postbus 10, 7300 AA Apeldoorn

Ideeën- en klachtenformulier

Wilt u vertrouwelijke informatie veilig mailen naar de klachtenfunctionaris van Atlant? Dat kan via de ZIVVER conversatiestarter.

  Wat wilt u doorgeven?

  Mijnheer / mevrouw

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Uw telefoonnummer (optioneel)

  Onderwerp

  Uw compliment, idee of klacht

  Klacht of vraag met betrekking tot onvrijwillige zorg

  Een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon kan ondersteunen bij vragen en klachten met betrekking tot onvrijwillige zorg. De cliëntvertrouwenspersoon is niet in dienst van Atlant, maar werkt vanuit Adviespunt Zorgbelang voor zorginstellingen in de regio.

  De cliëntenvertrouwenspersoon onvrijwillige zorg van Adviespunt Zorgbelang is bereikbaar via telefoonnummer 088 929 40 99. Meer informatie is te vinden op de website van Adviespunt Zorgbelang.

  Klacht met betrekking tot privacybescherming

  Het kan voorkomen dat u een klacht hebt over de privacybescherming door Atlant. Hiervoor kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) via e-mail FG@atlant.nl.

  Of per post:
  Atlant
  t.a.v. Functionaris gegevensbescherming
  Postbus 10
  7300 AA Apeldoorn

  Het is ook mogelijk om uw klacht te melden bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar graag komen we eerst met u in contact en zoeken we naar een oplossing.
  Voor vragen over de privacy van uw gegevens in Atlant, kunt u via bovenstaand e-mailadres contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

  Atlant is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg