Raad van Toezicht

Lees hier het Jaarverslag 2019 van de Raad van Toezicht

Toezichtvisie Raad van Toezicht

Lees hier de Toezichtvisie van de Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

Mevrouw C.M. (Cindy) van de Velde-Kremer, voorzitter
De heer H.J. (Hendrik Jan) Barten, lid en tevens lid auditcommissie Financiën
De heer J.R. (Jaap) Hoekzema, lid en tevens lid auditcommissie Financiën (voorzitter)
De heer H.J.M. (Henk) Reimert, lid en tevens lid auditcommissie Kwaliteit
Mevrouw F.Y. (Froukje) Runia, lid en tevens lid auditcommissie Kwaliteit (voorzitter)

De Raad van Toezicht is bereikbaar via rvt@atlant.nl