Kwaliteit

Wij geven ruimte omdat wij dat ieder mens toewensen. Het is een voorwaarde voor kwaliteit van leven. Als je ruimte geeft toon je karakter, laat je zien dat je vernieuwend bent en dat je ethisch verantwoord handelt. Het zegt ook dat je op weg bent naar meer: wij zijn ruimte. (uit onze visie)

Voor Atlant is kwaliteit ruimte geven. Ruimte voor bewoners en voor medewerkers. We zien dat kwaliteit tot stand komt in de verbinding tussen individuele bewoners, diens naasten en sociale netwerk en onze medewerkers. Bewoners en hun kwaliteit van bestaan worden dus het best gediend wanneer (zorg)medewerkers  in teamverband en als teamspelers dicht bij hen staan – hen persoonlijk bijstaan. Deze teams rondom de bewoner zien het beste wat de hun toevertrouwde bewoners en hun naasten nodig hebben – en wat niet – en kunnen daarop  flexibel inspelen. Kwaliteit van zorg kan dus niet bereikt worden door sturing van management en staf, maar door initiatief en plezier van medewerkers dicht rondom de bewoner.

Kwaliteit is niet statisch, maar komt tot stand in een omgeving waar continue leren en verbeteren de norm is (PDCA-cyclus, verbetercyclus). Kwaliteit is niet altijd meetbaar in feiten en cijfers, maar als het goed is- wel merkbaar aanwezig.

Zo werken wij samen aan kwaliteit

We hebben zes uitgangspunten voor goede kwaliteit van zorg  geformuleerd die ons scherp houden bij het leveren van kwaliteit:Onze multidisciplinaire teams  ontwikkelen zich naar meer vakmanschap, vertrouwen en gelijkwaardige samenwerking.

Wij zijn open over de zaken die goed en minder goed gaan. Dit doen we naar elkaar, de bewoners en hun naasten, collega’s in de regio en daarbuiten en naar instanties als het Zorginstituut en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Wij houden ons aan de voorwaarden die Zorgkantoor, verzekeraars en gemeenten stellen. En als wij daar toch van af willen wijken, gaan we daar het gesprek met elkaar over aan en motiveren wij onze keuze. Die motivatie ligt dan altijd in de overtuiging dat het voor de bewoners echt beter is om dingen nét iets anders te doen.

Kwaliteitsplan 2023-2024

Ons kwaliteitsplan over 2023-2024 vindt u hier. De teams hebben daarnaast hun eigen teamplan. Bent u benieuwd naar het plan van een bepaald team? Vraag er gerust naar! Bij het opstellen van het kwaliteitsplan en de teamplannen hebben we de richtlijnen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg aangehouden. Het Kwaliteitskader wordt begin 2024 vervangen door het Kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan. Atlant ondersteunt van harte de beweging die hiermee in gang wordt gezet: van meetbare naar merkbare kwaliteit.

Kwaliteitsverslag 2023

In ons Kwaliteitsverslag 2023 leest u op welke wijze uitvoering is gegeven aan de plannen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en onze kaderbrief voor het jaar 2023.

Ons financiële jaarverslag is te vinden op DigiMV, via: https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx (vul dan in: Atlant Zorggroep – Beekbergen).