Ziekte van Huntington

Wat is de ziekte van Huntington?

De ziekte van Huntington is een steeds verdergaande (progressieve) erfelijke hersenaandoening. Het verloop van de ziekte is onvoorspelbaar. Dat komt onder andere door het aantal ernstige stoornissen dat deze ziekte met zich mee kan brengen, zoals spierstijfheid, slik- en praatproblemen en spasticiteit. Het verloop van de ziekte verschilt sterk per persoon.

Naar schatting telt Nederland ongeveer 1.700 Huntington-patiënten. Tussen de 6.000 en 9.000 mensen zijn risicodrager. Het gen dat de ziekte veroorzaakt, is in 1993 ontdekt en wordt sindsdien intensief onderzocht.

Huntington Expertisecentrum Atlant.

Atlant wil vanuit advies, zorg, wonen, behandeling en begeleiding graag een bijdrage leveren aan het welzijn van Huntingtoncliënten en hun naasten. In het Huntington Expertisecentrum Atlant verzamelen we kennis over deze aandoening. Patiënten die nog thuis wonen en hun mantelzorgers kunnen er terecht voor advies.

Topcare

Voor onze specifieke doelgroep Huntington heeft Atlant het predicaat Topcare ontvangen. Topcare staat voor topzorg aan mensen met complexe aandoeningen die langdurig zorg nodig hebben.

Met een aantal andere zorgaanbieders werkt Atlant samen binnen de Stichting Topcare. Stichting Topcare heeft als doel de zorg binnen de verpleeghuissector voor Topcare cliëntengroepen, – en hiermee de kwaliteit van leven van de cliënten – continu te verbeteren. Bijzonder bij Topcare is dat er, door praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, gewerkt wordt aan nieuwe behandelmethoden in verpleeghuizen en in de thuissituatie.

Verpleeghuis Heemhof

Een deel van verpleeghuis Heemhof van Atlant is speciaal ingericht op cliënten met de ziekte van Huntington. Wonen ze nog thuis, dan kunnen ze bij Atlant terecht voor dagbehandeling en/of dagbesteding of een logeeropname. Als zelfstandig wonen niet meer gaat, vinden ze hier een prettige en vertrouwde woonomgeving in het moderne en ruim opgezette gebouw. Ook is er voor Huntington-patiënten bij Heemhof de mogelijkheid om semi-zelfstandig te wonen, met begeleiding en hulp in de directe nabijheid.

Afdeling voor tijdelijk verblijf en observatie

Passage (locatie Marken Haven) is een unieke instroom-, doorstroom- en observatie afdeling binnen Atlant. Op de afdeling kunnen we mensen tijdelijk opvangen, bijvoorbeeld als er nog niet direct plek is op de gewenste locatie. Daarnaast biedt de afdeling de mogelijkheid om via observatie en diagnostisering te onderzoeken welke zorgbehoefte en locatie geschikt zou zijn. De afdeling is gespecialiseerd in het bieden van een zorg-, leef- en behandelklimaat voor mensen met de ziekte van Huntington, het syndroom van Korsakov of mensen met chronische psychiatrische verpleegzorg (CPV) behoefte. De focus ligt op het bieden van zorg en structuur binnen een omgeving die, indien nodig, gesloten te maken is.

Meer informatie

Het Huntington expertisecentrum van Atlant heeft een eigen website. Patiënten, mantelzorgers en professionals vinden daar informatie over de ziekte, behandeling en begeleiding.
Of download hier de folder van het Huntington Expertisecentrum Atlant

Contact

Voor vragen over Huntington kunt u bij het expertisecentrum terecht.
Tel.: (055) 506 74 29, of huntington@atlant.nl

Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met een van de medewerkers van Atlant
Email: info@atlant.nl
Tel. (055) 506 74 56