Coolsingel is deze maand verhuisd naar het prachtige terrein van Het Immendaal. Tussen de hoge bomen, groene omgeving en het monumentale hoofdgebouw (oude sanatorium) is een woonzorgconcept voor 27 mensen met dementie. Zij kunnen hier optimaal genieten van de natuur en ervaren dit in een omgeving waar zij maximale vrijheid hebben en toch veilig zijn. De tuin gaat een beleef en beweegtuin worden met diverse paden waarin bewoners geuren en kleuren ervaren en daarnaast gestimuleerd worden om te blijven bewegen.

Nieuwbouw
De afdeling Coolsingel zal op den duur vervangen worden door nieuwbouw. De beleving van natuur en groene omgeving is uitgangspunt in het ontwikkelen van de nieuwbouwplannen op deze locatie en is een belangrijke factor in het realiseren van zinvolle dagbesteding voor de bewoners. Het woonzorgconcept richt zich op de mensen met dementie die niet meer thuis kunnen wonen en 24-uur zorg nodig hebben. ‘Wonen in het groen’ zal straks ruimte geven aan ongeveer 40 mensen met dementie.

Expertise
Atlant wil zich ontwikkelen tot expertisecentrum dementie. Op Het Immendaal bieden we de zorg, behandeling en begeleiding aan op basis van de beste (wetenschappelijke) kennis. Atlant wil investeren in het bijdragen aan de kennisontwikkeling rondom dementiezorg door het uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek. Ook zal in het gebouw zorgtechnologie optimaal ondersteunend aanwezig zijn. Het is een woonzorgconcept dat bovendien ruimte geeft om samen met de lokale ondernemers, vrijwilligers en andere organisaties meerwaarde te creëren voor de bewoners van Het Immendaal én voor de bewoners van Beekbergen.

Delen: