WoonServiceGebieden

De wens van veel mensen is zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, ook op momenten dat men wat gaat mankeren. En als het thuis niet meer kan, dan graag zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde buurt of wijk. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente Apeldoorn de keuze heeft gemaakt om te werken vanuit zo genaamde WoonServiceGebieden.

Hoe werkt een WoonServiceGebied?

Een WoonServiceGebied is een buurt/wijk met één of meerdere ontmoetingsplekken.

In een WoonServiceGebied wordt een compleet aanbod aan zorg en welzijn geboden voor zelfstandig wonende senioren uit de buurt/wijk. Op één centrale locatie, vaak een woonzorgcentrum, vinden er activiteiten plaats voor de bewoners van de locatie én voor bewoners uit de buurt/wijk. U kunt denken aan sociaal culturele activiteiten, informatie en advies, zorgdiensten en maaltijden.
Een WoonServiceGebied is een nauwe samenwerking van vrijwilligers en professionele organisaties voor welzijn, wonen en zorg. Het welzijnsaanbod met diensten en activiteiten/cursussen staan vermeld op de Infoschermen bij onze woonzorgcentra, of op de website www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl.

Waar vind ik de WoonServiceGebieden?

Alle woonzorgcentra van Atlant maken ook deel uit van een WoonServiceGebied van de gemeente Apeldoorn.

Woonzorgcentrum Berghorst: WSG DE Maten/Groot Zonnehoeve
Woonzorgcentrum De Loohof: WSG Spainkbos/de Sprengen
Berkenhove: WSG Spainkbos/de Sprengen
Woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina: WSG Anklaar
Woonzorgcentrum Sprengenhof: WSG Ugchelen

Waar kan ik terecht met vragen of voor meer informatie?

Onze woonzorglocaties hebben daarvoor informatiepunten. Hier kunt u terecht met al uw vragen over wonen, welzijn en zorg.

Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met Atlant via (055) 506 74 56 of info@atlant.nl.