Met het vertrek van Thijs Houtappels is de Raad van Toezicht, in samenwerking met Vanderkruijs, partner in executive search, gestart met de werving van een nieuwe bestuurder. Uiteraard zijn de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad en het MT hier ook nauw bij betrokken.

‘Wij geven ruimte’ – visie Atlant

‘Een richting naar bezielende zorg door het geven van ruimte. Letterlijk ruimte, kijkend naar de opzet van de locaties en figuurlijk de ruimte om jezelf te zijn. Deze visie (ruimte aan bewoners, cliënten en medewerkers), is een aantal jaar geleden in een organisatiebreed visietraject opgehaald en doet recht aan de langjarige historie en aan de toekomst van Atlant. De visie, ‘de bedoeling’, staat daadwerkelijk centraal in het denken en handelen van medewerkers.’

Bekijk de volledige vacature hier.

In de komende maanden vervult Heleen Griffioen de functie van bestuurder op interim basis.

Delen: