Wanda Lansbergen nieuwe directeur Behandeling & Begeleiding

Wanda Lansbergen gaat bij Atlant aan de slag als nieuwe directeur Behandeling & Begeleiding (B&B). Vanaf 1 april 2022 komt zij de organisatie versterken.

Lansbergen heeft een brede werkervaring in de geestelijke gezondheidszorg, de jeugdzorg en het sociale domein. Onder andere als orthopedagoog en gedragswetenschapper. De afgelopen jaren was ze actief als leidinggevende voor verschillende zorgorganisaties.

Bestuurder Peter Bosselaar: “We zijn blij dat Wanda Lansbergen deze kennis en ervaring nu voor Atlant gaat inzetten. Ik kijk ernaar uit om samen met haar en de andere leden van het managementteam de organisatie richting te geven in onder meer de ontwikkeling naar landelijke expertisecentra. En om daarbij zowel bewoners als medewerkers en vrijwilligers ruimte te geven. Ruimte voor bewoners om zichzelf te zijn. Ruimte voor medewerkers en vrijwilligers om vanuit vertrouwen en eigenaarschap invulling te geven aan hun werk”.

Delen: