Wat een fantastische dag! Op donderdag 12 januari 2023 was de visitatiecommissie voor het Doelgroep Expertisecentrum (DEC) Huntington op Heemhof op bezoek. Collega’s, bewoners, leden van de cliëntenraad en samenwerkingspartners hebben enthousiast vertelt over hun dagelijkse werk met mensen met de ziekte van Huntington.

De visitatiecommissie was lovend over het enthousiasme in de gesprekken. In de woorden van de visitatiecommissie waren er verschillende ‘parels’ te benoemen over de zorg en behandeling. Voorbeelden die zij aangaven zijn het multidisciplinair samenwerken, dat medewerkers de ruimte hebben om zichzelf te ontwikkelen, de prominente rol die wij spelen in landelijke netwerken en dat we gezinnen proberen te binden. Wat opviel was dat we altijd een extra stap willen zetten voor onze bewoners en er enorm persoonlijke zorg wordt geleverd. Een enorm compliment!

We verwachten voor april te horen of we geaccrediteerd zijn als DEC Huntington. Iedereen genoot nu alvast van een heerlijk stuk taart om deze geslaagde dag te vieren!

Delen: