Recent vond de tussentijdse evaluatie plaats van het innovatieproject Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV) tussen Atlant en Zilveren Kruis Zorgkantoor enerzijds en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) anderzijds. Doel van de evaluatie was om gezamenlijk te evalueren of de vooraf aan het innovatieproject opgestelde doelen behaald zijn en/of wat er nodig is om dit alsnog te kunnen realiseren.

Er vond er een prettig gesprek plaats waarin de drie partijen het innovatieproject met elkaar bespraken. Naast dat er werd terug gekeken op behaalde resultaten in de afgelopen twee jaar, was er ook ruimte om vooruit te kijken naar hoe het project verder van betekenis kan zijn voor de CPV-bewoners, zowel binnen als buiten Atlant. De verbinding met en aansluiting op de ontwikkelingen in het doelgroepnetwerk gerontopsychiatrie in het verpleeghuis, wordt daarbij uiteraard ook gelegd. Atlant kan als deelnemer in dit doelgroepnetwerk de in het project opgedane kennis letterlijk meenemen.

“De resultaten van het onderzoek van het Trimbos Instituut kunnen echt gebruikt worden in de doorontwikkeling van het zorgprogramma gerontopsychiatrie waaraan we nu met een landelijke werkgroep werken.”

Ester Willemse (programmamanager expertisecentra)

Daarnaast werd besproken dat de Covid-19 pandemie ook op dit project van invloed is geweest, het is echter lastig precies te bepalen op welke wijze en in welke mate dit van invloed is geweest. Atlant en het Zilveren Kruis Zorgkantoor hebben daarom voorgesteld het project met een jaar te verlengen tot eind 2022. In deze tijd willen we nog eens goed de schouders eronder zetten op de pilot afdeling en het Trimbos Instituut de effecten hiervan te laten onderzoeken. Maar ook om weer verbinding te maken met onze stakeholders en samen te bezien hoe het project ook landelijk van betekenis kan zijn.

“Het zorgteam op Oostpoort heeft nog een aantal mooie interventies voor ogen om de zorg voor de bewoners verder te verbeteren, zoals specifieke scholing over psychiatrie en intervisie. We willen dit graag gaan inzetten en vervolgens kijken welk effect dit heeft op de ervaren levenskwaliteit van onze bewoners.”

Suzanne Blokker-Ammeraal (projectleider)

We zijn blij te kunnen melden dat de NZa ook de meerwaarde ziet in de voorgestelde verlenging en hiermee heeft ingestemd. Dit betekent concreet dat de einddatum van het project is opgeschoven van 1 december 2021 naar 31 december 2022.

“Tijdens een bijeenkomst bij de NZa, werd dit innovatieproject nog aangehaald als ‘mooi voorbeeld’. Er is aandacht voor kwaliteit van zorg, beredeneerd vanuit de wensen en behoeften van de klant, maar ook vanuit de zorgprofessional. We zijn dan ook blij dat wij hier samen verder aan kunnen werken de komende tijd.”

Liesbeth Zwanepol (kwaliteitsadviseur Zorgkantoor Zilveren Kruis)

Benieuwd naar de concrete resultaten uit het innovatieproject?  Ingrid Renes (beleidsmedewerker, Zorgkantoor Zilveren Kruis) en Suzanne Blokker-Ammeraal (projectleider, Atlant) schreven hierover een rapport. Meer over dit rapport en de resultaten, lees je binnenkort hier op de site!

Klik hier meer informatie over dit innovatieproject. Of neem contact op met Suzanne Blokker-Ammeraal via s.blokker@atlant.nl.


“Wij hebben veel deskundigheid in huis. Onze kennis geven wij intern aan elkaar door, maar ook extern. Wij vormen samen met andere instellingen een netwerk waarin we kennis delen. Zo ontwikkelt de kwaliteit van ons werk zich continu. Wij leren elke dag.WIJ GEVEN KENNIS DOOR

Delen: