Vergroten mobiliteit van mensen met ziekte van Huntington door samenwerking Zorgkantoor Zilveren Kruis en zorginstellingen

Mensen met de ziekte van Huntington zijn gebaat bij een elektrische rolstoel. Alleen werd deze niet volledig vergoed, waardoor mensen te laat in het ziekteproces gebruik konden maken van zo’n rolstoel. Zorgkantoor Zilveren Kruis heeft ontwikkelgelden ter beschikking gesteld voor het project Huntington Hulpmiddelen, waardoor mensen met de ziekte van Huntington vroegtijdig in het ziekteproces gebruik kunnen maken van een elektrische rolstoel.

Begin 2020 ontstond een verplaatsprobleem bij bewoners met de ziekte van Huntington. De elektrische rolstoel werd niet meer vergoed voor het gebruik over de langere afstanden of om de rijvaardigheid te kunnen blijven handhaven voor de langere termijn. Vergoeding voor een elektrische rolstoel bleek enkel nog mogelijk wanneer de bewoner afhankelijk was van de elektrische rolstoel over alle afstanden.

In Huntington gespecialiseerde ergotherapeuten adviseren om vroegtijdig te starten met het rijden in een elektrisch rolstoel. Zo wordt de leerbaarheid vergroot en vaardigheden geborgen, voor de periode in het ziekteproces waarbij de bewoner voor het verplaatsen over alle afstanden volledig afhankelijk is van de elektrische rolstoel.

Na het advies van de ergotherapeuten heeft er overleg plaats gevonden met het zorgkantoor om te kijken naar passende mogelijkheden. Het zorgkantoor heeft hierop een ontwikkelbudget beschikbaar gesteld. Door dit ontwikkelbudget is er een elektrische rolstoelpoule beschikbaar gekomen voor alle gespecialiseerde Huntington expertisecentra in Nederland, aangesloten bij het Huntington KennisNet Nederland (HKNN). Hulpmiddelenleverancier Hartingbank beheert het proces rondom de inzet van de elektrische rolstoelen vanuit dit ontwikkelbudget.

Mensen met de ziekte van Huntington worden hierdoor eerder in hun ziekteproces in staat gesteld gebruik te maken van een elektrische rolstoel, voordat officieel vergoeding via de WLZ mogelijk is. De eerste ervaringen van de cliënten zijn dan ook positief. Zij zijn sinds de start van dit project verder in hun ziekteproces, waarbij zij nu in aanmerking komen voor een elektrische rolstoel via de WLZ. Door het vroegtijdig starten zijn zij nu rijvaardig en behouden zij deze vaardigheid. Hierdoor wordt de zelfstandigheid in de mobiliteit voor een langere periode vergroot, ondanks progressief verloop van de ziekte.

Delen: