Gastheer/vrouw ontmoetingsplek | Berkenhove

Kom je helpen op Berkenhove?
In Berkenhove wonen ouderen met (of zonder) zorgvragen die sterk verschillen. Het zorgaanbod is hierop aangepast. Er wonen senioren die door ouderdom veel verzorging en extra begeleiding nodig hebben omdat ze steeds minder zelf kunnen, door -lichamelijke- beperkingen bijvoorbeeld beperkt mobiel of rolstoelafhankelijk. Ook ouderen met een lichte vorm van dementie of ouderen met een zwaardere vorm van dementie die daardoor een beschermde omgeving nodig hebben kunnen terecht in locatie Berkenhove. Daarnaast zijn er ook veel actieve 55 plus bewoners die graag vrijwilligerswerk doen of elkaar ontmoeten in het grand café.
Berkenhove biedt diverse mogelijkheden voor Ontmoeting en Dagbesteding.
Deze is bedoeld voor (zelfstandig wonende) senioren behoefte hebben aan sociale contacten en gezelligheid of structuur van de dag. Dit kan een aanvulling zijn op en/of ondersteuning van de hulp die al geboden wordt door professionele hulpverleners of mantelzorgers. Hierdoor kunnen senioren langer zelfstandig blijven wonen en wordt de thuissituatie ondersteund.

Wat ga je doen
Jij bent als vrijwilliger het rustpunt en het vertrouwde gezicht voor de bewoner. Je kunt kiezen uit een moment dat jou ook goed uitkomt. Het belangrijkste is dat je de tijd neemt om even alle aandacht te richten op een van de bewoners. Gasten komen aan het buffet een kopje koffie of thee bestellen, je kijkt even of je het kopje koffie kunt overhandigen of dat je de gast met het kopje koffie begeleid naar een tafeltje. Sommige mensen willen graag een spelletje doen, wat praten, zoeken een luisterend om even hun verhaal kwijt te kunnen. Het belangrijkste is dat je de tijd neemt om even alle aandacht te richten op de gasten in het Grand café. Of een groepje gasten die samen aan een tafeltje geniet van het kopje koffie. Alles is mogelijk in een moment van aandacht. Je kijkt waar de behoefte ligt bij gasten en je stemt af met de medewerker en de gast/ bewoner wat jij hier als vrijwilliger in kunt betekenen. Je kunt gebruik maken van de ruime ervaring van de overige teamleden.
Als gastheer of gastvrouw ben je medeverantwoordelijk voor het grand café, dus opruimen en afwassen is ook een taak die hierbij hoort.

“Koffie is de Jus van het Leven” aldus een van de bewoners

Wat mag je van ons verwachten?
• Wegwijs maken op deze locatie en vooral in het grand café en de apparatuur die je nodig hebt;
• Kennis maken met de gasten/bewoners die graag naar het Grand café komen;
• De medewerkers/collega vrijwilligers, geven uitleg en informatie over de gasten en wat voor jou als vrijwilliger van belang is om te weten;
• WA ongevallen verzekering;
• Reiskosten vergoeding;
• Scholing als je daar behoefte aan hebt.

Wat neem jij mee?
• Een brede interesse in de mens;
• Gezelligheid, vriendelijkheid, sfeer en aanspraak;
• Geduld en ruimdenkendheid;
• Doorzettingsvermogen en continuïteit;
• Kennis van HACCP.

Belangstelling?
Wil je je aanmelden voor deze vrijwilligerstaak of wil je eerst meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met de coördinator: Hermien van Beek: h.v.beek.@atlant.nl of bel 06 53 78 30 24.

We komen graag met jouw in contact!

Delen: