Vanwege de huidige coronamaatregelen is het niet haalbaar het Huntingtoncafé door te laten gaan. De bijeenkomst van 25 november vindt daarom geen doorgang. 

Hierbij nodigen wij u uit voor het Huntingtoncafé op donderdagavond 25 november. Het thema van dit café is: ”Wat doet maatschappelijk werk binnen de Ketenzorg?”

Verschillende zaken komen aan de orde:

  • Iedereen die naar de poli komt krijgt een gesprek met maatschappelijk werk, maar wat kunnen zij nu voor u en in de Ketenzorg betekenen?
  • In de afgelopen jaren hebben we verschillende gesprekgroepen opgezet, maar wat houden ze in?
  • Wat is de rol van maatschappelijk werk? Bijvoorbeeld in het Huntingtoncafé.

Naast dit onderwerp willen we u graag de nieuwe ontwikkelingen binnen het Expertisecentra Huntington presenteren. Ontwikkelingen waar we u graag in willen meenemen. Ester Willemse (projectleider bij Atlant) komt een korte presentatie geven over waar we staan en waar we naartoe willen.

En natuurlijk is er gelegenheid om even bij te praten onder het genot van een kopje koffie/thee of frisdrank.

In verband met de geldende coronamaatregelen geldt er een aanmeldingsplicht en 1,5 meter zal gewaarborgd worden.
U kunt zich aanmelden via Huntingtoncafe@atlant.nl.

We zien u graag verschijnen!

Datum: 25 november 2021
Tijdstip: 19.30 tot +/- 21.30 uur (19.00 uur inloop)
Locatie: Atlant | Verpleeghuis Heemhof, Beatrijsgaarde 5, 7329 BK Apeldoorn

Mensen met de ziekte van Huntington en familieleden, vrienden of mantelzorgers zijn van harte welkom tijdens het ‘Huntingtoncafé’. Een bijeenkomst waarbij iedere avond een ander thema die met de ziekte te maken heeft, centraal staat. De avond staat in het teken van praten over de ziekte, ervaringen uitwisselen en emoties delen. ‘Bespreekbaar maken geeft herkenbaarheid’.

Delen: