Mensen met een behoefte aan Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV) ontvangen niet altijd de juiste en passende zorg. Hun specifieke wensen en behoeften vragen om een specialistisch zorgaanbod. Atlant is daarom, samen met Zilveren Kruis Zorgkantoor, in 2018 een innovatieproject gestart. Afgelopen juni vond de tussentijdse evaluatie plaats van het innovatieproject CPV. In dit bericht delen we de eerste resultaten van dit project.

Benieuwd over wie we het hebben als we spreken over mensen met een behoefte aan Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV)? Bekijk hier het verhaal van Frank.

Resultaten na twee jaar: stepped care aanbod van zorg, welzijn en behandeling en beter toegeruste medewerkers

Het project heeft het uiteindelijke doel “de juiste zorg op de juiste plek voor elke CPV bewoner”. Hieraan wordt gewerkt middels vier pijlers. De belangrijkste resultaten per pijler op een rij: infographic innovatie CPV

(Klik op de afbeelding om de infographic te openen)

De pilot afdeling heeft een bijzondere rol in het project: hier brengen we onze ideeën in praktijk en zien we of ze effect op de kwaliteit van leven. Het onderzoek dat het Trimbos-instituut hier naar doet draagt bij aan het ‘verwetenschappelijken’ van wat goede zorg is voor deze doelgroep. Een dubbelslag dus: de bewoners merken hier direct effect van en we dragen zo bij aan de juiste zorg voor de gehele doelgroep.  Wat hebben we dan op deze pilotafdeling bereikt?

  1. Er is een speciaal team voor dagbesteding ontstaan die op maat individuele en groepsactiviteiten aanbiedt.
  2. We ontwikkelden een stepped care model waar op en neer geschakeld wordt tussen dagactiviteiten, agogische begeleiding en therapeutische behandeling, afhankelijk van de behoefte van de bewoner. Een voorbeeld hiervan is muziek: bewoners kunnen de wekelijkse plaatjesavond bijwonen, met de muziekagoog in een band spelen of krijgen individuele muziektherapie om te werken aan actieve lichamelijke ontspanning.
  3. Medewerkers voelen zich beter toegerust om hun werk uit te voeren na een uitgebreid leer- en coachtraject. Ze gingen als groep aan de slag met weerbaarheid, verdiepte zich in psychopathologie en omgaan met verslaving. Het leren vond ook plaats op de afdeling waar psychiatrisch verpleegkundigen meeliepen en aan coaching on the job deden.

Meer informatie

Alle resultaten tot nu toe staan uitgebreid beschreven in dit rapport: Innovatieproject Chronisch Psychiatrische Zorg: tussentijdse evaluatie.

Trots op iedereen die aan het project meewerkt!
Al met al is er in de afgelopen twee jaar heel hard gewerkt om deze eerste resultaten te kunnen bereiken. En ondanks de coronapandemie heeft iedereen zich volledig ingezet; daar zijn we ontzettend trots op! We zijn dan ook blij dat de NZa deze meerwaarde ook ziet en onze subsidie heeft verlengd tot eind 2022 om zo ook de laatste doelen te kunnen realiseren.

Wil je meer weten over het innovatieproject?
Klik hier voor meer informatie over dit innovatieproject. Of neem contact op met Suzanne Blokker-Ammeraal via s.blokker@atlant.nl.

Delen: