De visitatiecommissie Topcare heeft in het najaar van 2018 de ontwikkelvisitatie voor Huntington en Korsakov gedaan. Beide certificaten zijn weer met vier jaar verlengd en daar zijn we trots op.

Voor de visitatie van Huntington hebben bewoners, familie, cliëntenraad, vrijwilligers en bovenal medewerkers verteld en laten zien hoe wij het werk organiseren, verbeteringen realiseren en onderzoek doen. De commissie was onder de indruk van de grote cliëntgerichtheid, de aanwezige kennis en ervaring, het methodisch werken én onze inzet in de gehele keten (van begeleiding thuis tot en met het wonen bij Atlant). Ook werd benoemd dat er veel draagvlak is voor Topcare. Als mooie voorbeelden werden bijvoorbeeld genoemd de aandacht voor welzijn, het innovatieproject koken (inclusief malen en het receptenboek, bekijk hier onze film) waar de PDCA cyclus goed te zien is , de opzet van het Huntingtoncafé, Eline spreekt en de ERM (vroegsignalering).
Bekijk hier onze film over Johan

De visitatiecommissie van Korsakov heeft gesproken met een bewoner, een CR-lid en bovenal medewerkers. Zij hebben verteld en laten zien hoe wij het werk organiseren, verbeteringen realiseren en onderzoek doen. De commissie was bijvoorbeeld onder de indruk van de invulling van de expertisefunctie, het lerend vermogen van de organisatie en de grote betrokkenheid van medewerkers. Als mooie voorbeelden werden onder andere het onderzoek naar naamkaartjes en het COPD project genoemd. Ook de betekenis van de aansluiting bij de wetenschap middels promovendi werd benadrukt.
Bekijk hier onze film over Maarten

Topcare staat voor topzorg aan mensen met complexe aandoeningen die langdurig zorg nodig hebben.
Met een aantal andere zorgaanbieders werkt Atlant samen binnen de Stichting Topcare. Stichting Topcare heeft als doel de zorg binnen de verpleeghuissector voor Topcare cliëntengroepen, – en hiermee de kwaliteit van leven van de cliënten – continu te verbeteren. Bijzonder bij Topcare is dat er, door praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, gewerkt wordt aan nieuwe behandelmethoden in verpleeghuizen en in de thuissituatie.

Zo wordt in de Korsakov-studie inzicht verkregen in het functioneren, de kwaliteit van leven, de zorgbehoeften en de problematiek van de wilsonbekwaamheid van mensen met het syndroom van Korsakov die verblijven in een verpleeghuis. Wat zijn de symptomen van Korsakov? Waar lopen mensen tegenaan? Hoe ga je daar mee om?
Mevrouw Molema heeft Korsakov en woont in verpleeghuis Markenhof in Beekbergen. In deze film geeft ze je een inkijkje in haar leven.

Delen: