Tijdens een platformbijeenkomst, georganiseerd door het Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie (NKOP), deelde Atlant ervaringen vanuit het innovatieproject Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV). Suzanne Blokker-Ammeraal (projectleider) en Kimberly Mateman (HBO-verpleegkundige) vertelden vanuit de eigen ‘studio Kroondomeinen’ hoe innovatie in de praktijk bijdraagt aan de kwaliteit van leven van onze bewoners.

In het webinar werden verschillende thema’s rondom dit onderwerp belicht:

• Stepped care in zorg en behandeling
• Een onderzoekscultuur vormgeven om zo kennis te ontwikkelen en te delen
• Ontwikkeling van de kennisinfrastructuur voor de doelgroep gerontopsychiatrie in het verpleeghuis
• Hoe werkt het in de praktijk?
• Antwoord op al je vragen

Kimberly: Door het innovatieproject hebben we de ruimte om verschillende vormen van herstel te kunnen inzetten, dat wat de bewoner wenst.

Kijk hier het webinar terug

Suzanne Blokker: ‘Hoewel het even zoeken was naar hoe dit elkaar kon aanvullen, is er juist ook een mooi momentum ontstaan waarop deze kleurrijke mensen in de spotlight staan.’

Voorbeeld van hoe zorg georganiseerd word rondom een bewoner

Over het innovatieproject CPV

Atlant is in 2018 samen met het Zorgkantoor Zilveren Kruis gestart met het 3-jarige innovatieproject Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg. Binnen dit project dragen we bij aan wat goede zorg is voor deze doelgroep op basis van drie pijlers:

  1. Een pilot-afdeling inrichten en onderzoek doen naar de effecten van de ingezette interventies;
  2. De levensreis in kaart brengen en bijdragen aan onderzoek naar de definitie en omvang van de doelgroep;
  3. Netwerkbijeenkomsten om alle stakeholders aan te haken en de zo ook landelijk impact te realiseren.

Het doel? De juiste zorg op de juiste plek voor álle CPV-bewoners in Nederland.

Meer informatie
Lees meer over dit innovatieproject of neem contact op met Suzanne Blokker-Ammeraal via s.blokker@atlant.nl.

Delen: