In de NKOP webinar van donderdag 28 oktober, toonden muziektherapeut Carlijn van der Eng en muziekagoog Susanne Tavares Mauricio hoe zij muziek inzetten bij de bewoners van de Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg, vanuit de Atlant visie: “Wij geven ruimte’’.

Vanuit het principe Getrapte Zorg biedt Vaktherapie muziek therapeutische behandeling, gericht op een specifieke behandelvraag. Muziekagogie biedt agogische begeleiding en ondersteuning, ten behoeve van het welzijn.

Zo kan muziek worden aangeboden naar de behoeften en mogelijkheden van onze bewoners, maatwerk dus. Maar hoe geven zij dit in de praktijk vorm en wat zijn hun achterliggende motivaties?
Deze vragen worden zowel intern als extern met grote regelmaat aan de twee disciplines gesteld. Hoogste tijd dus om hier eens dieper op in te gaan samen met zo’n 40 deelnemers uit het hele land tijdens de webinar.

In de webinar zetten Carlijn en Susanne overeenkomsten en verschillen in werkwijzen en beweegredenen uiteen. Tevens werd er ingegaan op de “grijze gebieden”, zo kunnen beide disciplines dezelfde muzikale werkvormen of middelen inzetten met een andere focus.
Theoretische uitleg en beeldende casussen wisselen elkaar af en een interactieve Mentimeter Quiz gaf deelnemers de kans om de opgedane kennis toe te passen.

Middels deze quiz konden deelnemers bij kort beschreven casussen kiezen voor het inzetten van muziektherapie of muziekagogie. Hieruit bleek dat de deelnemers goed hadden opgelet: de overgrote meerderheid zette de meest geschikte discipline in. Ondanks dat Susanne en Carlijn voornamelijk tegen elkaar en een beeldscherm zaten te praten, kregen ze mede door te gestelde vragen en de quiz toch het gevoel dat er contact was met het ‘publiek’.

Carlijn: “Het was fijn om door de uitkomsten van de quiz te merken dat het verhaal goed was overgekomen. Deelnemers begrepen wat het verschil is tussen beide disciplines en wanneer je het één of juist het ander inzet.”

Meer weten? Bekijk hier het webinar terug (doorscrollen naar webinar 3). Of neem contact op met Carlijn, C.van.der.Eng@atlant.nl of Susanne, s.tavaresmauricio@atlant.nl

Delen: