Oktober is de maand van de geschiedenis! Tijd voor een terugblik (4/4)….. We gaan terug naar 1992…

Begin jaren ’90 gingen binnen De Loohof stemmen op om tot meer samenwerking te komen tussen de Protestants-Christelijke verzorgingshuizen in Apeldoorn. De overheid stimuleerde die krachtenbundeling. Op 1 januari 1992 kwam het tot een fusie tussen De Loohof en de Goede Reede. Samen gingen ze verder onder de naam Protestants Christelijke Woonzorgcentra Apeldoorn, kortweg PCWZ. In 1994 sloten ook Berghorst en Koningin Wilhelmina officieel aan bij de PCWZ.

Een aantal jaren later startte ook de samenwerkingsgesprekken tussen Hullenoord en het Immendaal. Rotterdam wilde van de exploitatie van het verpleeghuis af. Bovendien stimuleerde de overheid ook de samenwerking tussen verpleeghuizen. Eerst vond er een defusie plaats, het Hoogeland werd onderdeel van IrisZorg. Door die ontvlechting zocht Hullenoord een nieuwe samenwerkingspartner. De PCWZ zat in dezelfde sector en was daarmee een goede kandidaat. In 2000 werd Atlant Zorggroep opgericht en in 2001 sloot het Immendaal ook aan. Vandaag de dag is de band met Rotterdam nog steeds merkbaar, de afdelingen op Marken Haven heten niet voor niets Coolsingel, De Waag, Hofplein en Passage. In de jaren van het ontstaan van Atlant Zorggroep maakte ook de dagbestedingsactiviteiten voor cliënten een enorme ontwikkeling door.

Het gebouw van Hullenoord – en het idee daarachter – raakte in de jaren negentig steeds verder verouderd. Bij het maken van nieuwbouwplannen besloot men verder te differentiëren. Zo kon er meer aandacht komen voor specifieke expertises. In 2001 werd de locatie Heemhof opgeleverd, een geheel nieuw gebouw in de wijk de Maten. De Heemhof was bedoeld voor mensen met Huntington en voor mensen in de psychogeriatrie. In 2007 werd op het oude terrein van Hullenoord de Markenhof opgeleverd voor mensen met Korsakov en andere gedragsstoornissen.

In 2010 verhuisden de bewoners van het Immendaal naar het nieuwe Marken Haven. Vanaf 2012 werd daar ook de afdeling Oostpoort geopend voor mensen met chronische psychiatrische verpleeghuiszorg. Het Immendaal sloot in 2015 de deuren. In datzelfde jaar kreeg de locatie Heemhof een extra verdieping, de vraag naar gespecialiseerde verpleeghuiszorg voor mensen met de ziekte van Huntington blijft groeien.

Aanvulling (okt.2022)
In 2017 is de naam Atlant Zorggroep gewijzigd in Atlant. Met de toevoeging wonen zorg welzijn. Atlant als dé naam en de toevoeging slechts als organisatieomschrijving. Passender bij deze tijd waarin Atlant focus aanbrengt in de zorg die zij verleent. De komende jaren gaan we als organisatie vanuit een solide basis doorontwikkelen naar een expertorganisatie voor specialistische langdurige zorg. Zorg voor kwetsbare mensen met een ingewikkelde zorgvraag, vanwege meervoudige problematiek, waarbij we vaak complex gedrag zien.

In 2017 zijn de bewoners van woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina verhuisd naar een geheel nieuw gebouw naast het ‘oude’. In 2019 is er bij Heemhof een uitbouw/uitbreiding gerealiseerd voor mensen met de ziekte van Huntington. En sinds 2018 is het prachtige terrein van Het Immendaal weer in gebruik. Afdeling Coolsingel van Marken Haven, waar mensen met dementie wonen, is daarheen verhuisd. Zij kunnen er optimaal genieten van de natuur en ervaren dit in een omgeving waar zij maximale vrijheid hebben en toch veilig zijn.

Dit jaar, in mei 2022, is de nieuwbouw van Marken Haven opgeleverd. Een nieuwe woon- en leefomgeving waar 24 uur per dag intensieve zorg voorhanden is, gericht op bewoners met gerontopsychiatrische problematiek (GP) en mensen met het syndroom van Korsakov. Daarnaast is in Marken Haven afdeling Passage gevestigd, een unieke instroom-, doorstroom- en observatie afdeling binnen Atlant.

Delen: