Oktober is de maand van de geschiedenis! Tijd voor een terugblik (deel 3/4) ….. We gaan terug naar 1963…

De vraag naar bejaardenhuizen in Apeldoorn nam in de jaren zestig sterk toe. Toenmalig Koningin Juliana stelde voor slechts 100,00 per jaar grond beschikbaar voor een nieuw huis. Drijvende kracht achter de totstandkoming van het bejaardenhuis was de Stichting Hervormd Bejaardencentrum. In 1963 opende De Loohof haar deuren.

Na dertig jaar intensieve bewoning en door nieuwe zorginzichten was De Loohof aan vervanging toe. In 1998 werd de nieuwbouw in gebruik genomen. Een deel van de cliënten ging over naar Sprengenhof in Ugchelen.

In 1966 startte de Stichting Hoogeland verpleeghuis Hullenoord voor medische zorg aan mensen uit de maatschappelijke opvang. Het pand was bij de oplevering ultramodern. Een instelling voor “Mensen waar elders geen plaats voor is…”, aldus een gevleugelde uitspraak over het oude Hullenoord. Deze ruimhartige opvang was de kiem voor de ondersteuning die Atlant nu biedt aan mensen met ingewikkelde problemen.
In verpleeghuis Hullenoord woonden jaren veel cliënten met psychische en gedragsproblemen. Medewerkers waren daardoor gewend aan het omgaan met de soms ingewikkelde problemen zoals bij Huntington. Hullenoord verwelkomde daarom in 1979 de eerste twee cliënten met Huntington. Dat aantal groeide in de jaren daarna gestaag. In 1985 benoemde de Inspectie voor de Gezondheidszorg Hullenoord tot verpleeghuis voor mensen met Huntington.

In 1970 verrees op initiatief van de Gereformeerde Kerk in het centrum van Apeldoorn de Goede Reede, vandaag de dag bekend als Berkenhove. Het stichtingsbestuur stelde er prijs op bekend te maken dat het tehuis openstond voor iedere bejaarde, ongeacht zijn of haar kerkelijke gezindheid. Het moest een tehuis zijn voor iedereen. In de Goede Reede werden bewoners zoveel mogelijk vrij gelaten. De kamers waren net mini-woningen. Iedere bewoner had een eigen voordeur met sleutel en eigen bel. Dat was bijzonder in die tijd.

Vanaf 2009 verhuisden de bewoners van de Goede Reede gefaseerd naar Berkenhove aan de Koning Lodewijklaan. Hier is nu een kleinschalige woonvoorziening voor ouderen met dementie en een flat met appartementen voor scheiden wonen en zorg. Wijkbewoners kunnen bij Berkenhove terecht voor thuiszorg of elkaar treffen in de mooie ontmoetingsruimte.

wordt vervolgd

Delen: