Oktober is de maand van de geschiedenis! Tijd voor een terugblik (deel 2)….. We gaan terug naar 1901….

In 1909 werd op initiatief van Rotterdamse notabelen het ‘Sanatorium Immendaal’ gebouwd. Het sanatorium was vooral bedoeld voor Rotterdamse tuberculosepatiënten. Voor slechts enkele guldens per maand konden zij in het Immendaal worden verpleegd. Door komst van antibiotica na de Tweede Wereldoorlog nam het aantal tuberculosepatiënten af. Het sanatorium sloot in 1959 de deuren voor deze patiënten. In de jaren 60 veranderden naam en functie. Sanatorium Immendaal ging verder als Geriatrische Inrichting Beekbergen. Doordat de gemeente Rotterdam vooral oude zeelieden met drankproblemen of Korsakov naar Beekbergen stuurde, ontstond hier de specialisatie Korsakov. In 1982 werd de Geriatrische Inrichting Beekbergen een verpleeghuis en veranderde de naam in het Immendaal.

‘Vooruitkijken en bouwen aan de toekomst’. Zo stonden mensen na de Tweede Wereldoorlog in het leven. Eén van de belangrijkste veranderingen die dat met zich meebracht was de komst van door de overheid gereguleerde zorg. Gelijktijdig nam ook medische kennis en kennis over zorg en behandeling toe. Meer mensen kregen recht op betere zorg en behandeling. De zorg ontgroeide het stadium van pappen en nathouden.

Tussen 1950 en 1965 ontstonden de eerste verpleeghuizen als opvang voor mensen uit ziekenhuizen. En in 1965 werd in Nederland het eerste moderne bejaardenhuis geopend. Mensen kregen meer privacy en meer inbreng in de zorg. Met het verstrijken van de tijd verschoof Atlant haar koers naar meer vrijheid en regie voor bewoners. Oude locaties waren aan vernieuwing toe. Nieuwe locaties ontstonden.
In 1950 veranderde de functie van het prachtige jongensweeshuis Berghorst aan de Loseweg in een tehuis voor oude mannen en vrouwen. De kamers in het statige pand waren groot en comfortabel. Niemand hoefde zich te vervelen, er was van alles te doen. Men kon zelfs wandelen in de tuinen van Paleis Het Loo. In de jaren tachtig was het oude pand aan verbouwing toe. Al snel werd duidelijk dat die verbouwing bouwtechnisch en financieel bijna onmogelijk was. Men besloot te verhuizen. In 1994 kwam er een nieuw pand in de wijk de Maten. Veel bewoners namen met pijn in hun hart afscheid van het oude Berghorst. Maar nieuwe, grote appartementen maakten veel goed.

Wordt vervolgd

 

Delen: