Bezoek kernteam Waardigheid en trots

Afgelopen vrijdag heeft het landelijk kernteam van Waardigheid en trots in het kader van de tussenevaluatie van het Waardigheid en trots-/In voor zorg! traject bij Atlant een bezoek gebracht aan Verpleeghuis Heemhof. Het kernteam bezoekt vier keer per jaar een organisatie en bestaat uit vertegenwoordigers van VWS.

Na de ontvangst kregen de bezoekers individueel een rondleiding door de EVV-ers en EVB-ers van Heemhof, en sprak Thijs Houtappels (bestuurder) over de resultaten van de lopende verbeter- en visietrajecten.

Vervolgens bezocht men een expositie borden met ingezonden materiaal van medewerkers dat beeld en woorden geeft aan het Verbetertraject. Deze vormen de verdere basis voor het realiseren en borgen van een hoge kwaliteit van zorg en diensten, en daarmee een optimale bijdrage aan de kwaliteit van leven van de bewoners en overige cliënten van Atlant.
Een waardevolle middag.

Wat ook blijkt uit de reactie van één van de leden van VWS:
“Wij hebben de gekozen werkvorm van individuele rondleiding, gezamenlijke gesprekken en kijken naar resultaten als inspirerend en inzicht gevend ervaren. De energie en tijd die in de voorbereiding is gestoken was duidelijk zichtbaar. Het feit dat jullie openstaan voor een ondersteuningstraject én een bezoek van het kernteam waarin ook openhartige en eerlijke verhalen worden verteld, is in onze ogen een duidelijke vorm van zelfreflectie. Een hele belangrijke noodzakelijke voorwaarde voor het werken aan structureel geborgde kwaliteitsverbetering.”