Atlant is officieel erkend als Doelgroep Expertisecentrum Gerontopsychiatrie+

Atlant, locatie Marken Haven, is voor vier jaar erkend als Doelgroep Expertisecentrum (DEC) Gerontopsychiatrie+. Een mooie en terechte erkenning voor alle betrokkenen. Deze transitie naar expertisecentrum hadden we nooit kunnen maken zonder de zorgprofessionals en behandelaren, die met hun kennis, expertise en liefde voor deze mensen, elke dag klaarstaan voor de bewoners met een gerontopsychiatrische zorgvraag!

Onder de indruk

Op 23 juni vond de visitatie op locatie Marken Haven plaats. De auditor heeft gesproken met zorgprofessionals, behandelaren, bewoners, leden van de cliëntenraad en medewerkers van de afdelingen Personeel & Organisatie en Leren & Ontwikkeling. De auditor was onder de indruk van hoe de zorg, begeleiding en behandeling voor mensen met een gerontopsychiatrische zorgvraag is ingericht. Zij gaf onder andere aan dat de medewerkers zeer enthousiast en gepassioneerd vertelden over hun werk met deze mensen. Dat we een zeer betrokken cliëntenraad hebben en de casemanagers bevlogen zijn om de consultatiefunctie te verbeteren en als DEC in de regio nog zichtbaarder te worden.

Zo ziet het netwerk eruit

De doelgroep GP+ is aangewezen als één van de acht ‘laag volume hoog complex’ doelgroepen in de langdurige zorg: kleine, specifieke groepen cliënten met een complexe zorgvraag. Per doelgroep is een doelgroepnetwerk opgezet, om zowel de kwaliteit van zorg en welzijn als de kennisinfrastructuur goed te houden en te verbeteren. Het doelgroepnetwerk GP+ bestaat uit een kenniscentrum (VvGP), 11 Regionale Expertisecentra (REC’s) en 3 Doelgroep Expertisecentra (DEC’s). We ontwikkelen samen kennis en expertise rondom de zorg, behandeling en begeleiding van mensen met een gerontopsychiatrische zorgvraag. We gaan door met waar we al mee bezig zijn: het leveren van zorg, advies, het doen van onderzoek en het delen van kennis.

Ambitie van Atlant

Atlant bestaat meer dan 130 jaar. Door de jaren heen is er veel veranderd. We zijn ons steeds meer gaan richten op het ondersteunen van mensen met specifieke ziektebeelden, die langdurige specialistische zorg nodig hebben. Waaronder mensen met een gerontopsychiatrische zorgvraag. Atlant is nu officieel een DEC voor de doelgroepen GP+, syndroom van Korsakov en de ziekte van Huntington.

Meer weten over Expertisecentrum Gerontopsychiatrie+? Meer informatie over het ziektebeeld, de onderzoeken of verpleeghuis Marken Haven.

Of kom in contact met onze zorgprofessionals.

<strong>Samenwerking Noorderbreedte en Atlant</strong>

Noorderbreedte en Atlant bieden beide als expertisecentrum (in wording) al jarenlang zorg aan mensen met de ziekte van Huntington, het syndroom van Korsakov en mensen met een gerontopsychiatrische zorgvraag. Eind 2022 hebben we de jarenlange samenwerking tussen Atlant en Noorderbreedte geformaliseerd. Binnen de drie doelgroepnetwerken verhogen we de kwaliteit van zorg voor deze mensen door de kennisinfrastructuur te versterken en verbreden. Het uitdragen van kennis en expertise en het ontwikkelen van nieuwe kennis door middel van onderzoek zijn daarbij belangrijke taken. We hebben afgesproken elkaar te ondersteunen bij het bieden van de juiste zorg op de juiste plek en inhoudelijke vraagstukken met elkaar op te pakken.
Een mooie manier om naast kennis te delen, ook van elkaar te blijven leren!