Mensen met de ziekte van Huntington en familieleden, vrienden of mantelzorgers zijn op donderdag 17 mei 2018 van harte welkom tijdens het eerste ‘Huntingtoncafé bij verpleeghuis Heemhof aan de Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn.

Eens per kwartaal is er een bijeenkomst waarbij iedere avond een ander thema die met de ziekte te maken heeft, centraal staat. De avond staat in het teken van praten over de ziekte, ervaringen uitwisselen en emoties delen.

Het thema op deze eerste avond is ‘Ziektebeeld en onderzoek’. Spreker Eric Reits, wetenschapper AMC en tevens vrijwilliger van Campagneteam Huntington, komt vertellen over het ziektebeeld Huntington, welke onderzoeken er momenteel plaatsvinden en hoe de huidige stand van zaken is op het gebied van onderzoek naar de ziekte van Huntington. Pamela de Koning en Judith van Vliet , coördinerend verpleegkundige en maatschappelijk werker bij Atlant, vertellen aansluitend wat Atlant patiënten en familie te bieden heeft.

Meer informatie

Delen: