Onderzoeksagenda Atlant 2020 – 2024

Bij Atlant vinden we het belangrijk dat het initiëren en uitvoeren van eigen onderzoek en deelnemen aan het onderzoek van derden een meerwaarde heeft in de eerste plaats voor de cliënten van vandaag en morgen, maar ook voor medewerkers van Atlant en het maatschappelijk belang.

In de onderzoeksagenda 2020 – 2024 laten we zien hoe en op welke gebieden we bij Atlant onderzoek doen en benoemen we de thema‘s van onderzoek voor de komende jaren. Dit zijn: welzijn, ziekte en maatschappij.

Bij het bepalen van de thema`s voor de onderzoeksagenda is onder andere gekeken naar de uitgevoerde onderzoeken in de afgelopen jaren. Daarnaast is gekeken naar de ontwikkelingen binnen Atlant, landelijke ontwikkelingen in de cure en care ten aanzien van de doelgroepen en internationale ontwikkelingen.

Hierbij is constant de vraag gesteld wat de meerwaarde is voor de (huidige of toekomstige) cliënt. Op basis van deze centrale vraag is het van belang dat de cliënt er in het dagelijks leven en functioneren iets van merkt, samengevat in het overkoepelende thema ‘welzijn’. En aangezien elke betrokkenheid van Atlant met een cliënt via diens ‘ziekte’ verloopt is ervoor gekozen dit als tweede thema op te voeren. Onze wens als Atlant om in de maatschappij te staan en hierin verantwoordelijkheid te dragen en leidend te zijn, heeft geleid tot ‘maatschappij’ als derde thema.

Lees hier de volledige onderzoeksagenda.