Promotie-onderzoeken

Bij Atlant worden verschillende promotie-onderzoeken uitgevoerd. Bekijk hier het overzicht van de onderzoeken.

Executief disfunctioneren van patiënten met het syndroom van Korsakov; een theorie-gestuurde benadering

  • De relatie tussen neuropsychologische metingen van executieve functies en het dagelijks functioneren van mensen met het syndroom van Korsakov woonachtig in een verpleeghuis

Mensen met het syndroom van Korsakov lopen in het dagelijks leven tegen verschillende problemen aan. Men heeft vaak moeite met plannen, de dag invullen of gedrag veranderen; oftewel executieve functiestoornissen. In een deelonderzoek wordt gekeken naar welke van de drie kerncomponenten van executieve functiestoornissen het meest is aangedaan, namelijk schakelen, informatie vasthouden of afremmen.

Lees meer

Het effect van verrijkte omgeving op cognitie en kwaliteit van leven van patiënten met dementie

  • De bijdrage van ‘wonen in het groen’ en dagelijkse blootstelling aan voldoende daglicht aan een goede levenskwaliteit

Deze studie onderzoekt of het aanbieden van een verrijkte omgeving als onderdeel van de verpleeghuiszorg invloed heeft op de cognitie, stemming en gedragsproblemen (apathie en agitatie), en het slaap-waakritme van mensen met ernstige dementie. Daarnaast wordt onderzocht welke vorm van verlichting precies positief bijdraagt aan het dag-nachtritme, stemming en kwaliteit van leven.

Lees meer

Explorerend epidemiologisch onderzoek bij mensen met het syndroom van Korsakov

  • Het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen met het syndroom van Korsakov die in een verpleeghuis verblijven

De verzorging en begeleiding van mensen met het syndroom van Korsakov die op een gespecialiseerde verpleeghuisafdeling verblijven kan stressvol zijn ten gevolge van neuropsychiatrische symptomen (NPS). Een onderdeel van dit promotieonderzoek is het onderzoeken van de prevalentie, ernst en zorglast van NPS bij mensen met het syndroom van Korsakov die op een gespecialiseerde verpleeghuisafdeling verblijven.

Lees meer

Onderzoek muziektherapie

  • Music therapy in Huntington’s disease

Op 11 januari 2018 heeft Monique van Bruggen-Rufi, muziektherapeute en onderzoekster bij Atlant haar proefschrift met de titel “Music therapy in Huntington’s disease” aan de Universiteit van Leiden mogen verdedigen. Bij alle (deel)onderzoeken hebben bewoners/cliënten en medewerkers van Atlant een grote rol gespeeld.

Lees meer

Advanced Huntington Disease studie

  • Het functioneren, de kwaliteit van leven en de zorg in de laatste levensfase van clienten met de ziekte van Huntington

Het primaire doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het functioneren, de kwaliteit van leven en de zorgbehoefte in de laatste levensfase van cliënten met de ziekte van Huntington. Daarnaast beoogt het onderzoek om meer inzicht te verwerven in de (vaak onderschatte) problematiek van ziekte-inzicht (awareness) en wils(on)bekwaamheid.

Info volgt