Praktijkgericht onderzoek

Via praktijkgericht onderzoek proberen we antwoorden te vinden op vragen van cliënten, mantelzorgers, zorgmedewerkers en behandelaren uit de praktijk en bij te dragen aan de best mogelijke zorg, behandeling en begeleiding voor de cliënten van vandaag en morgen. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door behandelaren en zorgmedewerkers van Atlant, maar ook door studenten van allerlei verschillende opleidingen. Zij worden hierin ondersteund door de onderzoeksbegeleiders.

ERM-Riskmanagement bij patiënten met de ziekte van Huntington

  • De toepassing van vroegsignalering en signaleringsplannen bij patiënten met de ziekte van Huntington

Door de cognitieve stoornissen, neuropsychiatrische problematiek en karakterveranderingen komen bij cliënten met de ziekte van Huntington gedragsproblemen veelvuldig voor. Meestal zijn deze goed hanteerbaar voor medewerkers en leiden ze niet tot crisissituaties. Maar bij sommige cliënten schieten de gangbare benaderingsadviezen en aangebrachte structuur tekort bij het beïnvloeden van het gedrag.

Lees meer

‘Ik weet wie je bent’

  • Een onderzoek naar het dragen van naamkaartjes door medewerkers die werken met mensen met het syndroom van Korsakov

In het verleden is binnen Atlant meerdere malen gewerkt met het gebruik van naamkaartjes door medewerkers. De naamkaartjes werden een aantal jaar geleden afgeschaft, omdat er een zo groot mogelijke huiselijke sfeer gecreëerd moest worden. Deze keuze werd echter niet onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer

‘Eline-spreekt’-app

  • Communicatie-app op de iPad als communicatiehulpmiddel voor cliënten met de ziekte van Huntington

Tijdens dit 1 jaar durende project is gezocht naar een passende communicatie-app op de iPad voor cliënten met de ziekte van Huntington die in het verpleeghuis wonen. Na vergelijken van verschillende app’s is gekozen voor de app ‘Eline Spreekt’. 8 cliënten hebben deze app gebruikt als ondersteuning in hun dagelijkse communicatie.

Lees meer

Onderzoek DAC

  • ‘Dag Activiteiten Centrum: arbeidsmatige dagbesteding voor en door mensen met het syndroom van Korsakov’

Atlant heeft al jaren een Dagactiviteitencentrum (het DAC). Het doel van het DAC is een zinvolle dagbesteding en daarmee een duidelijke dag- en weekstructuur te bieden aan mensen met het syndroom van Korsakov, mensen met Huntington en chronisch psychiatrisch verpleeghuiscliënten. Atlant onderzoekt wat de beïnvloedende en succes factoren zijn van deze arbeidsmatige dagbesteding.

Lees meer

Namasté

  • 'Ik buig voor jou'

Namasté. Het betekent letterlijk ‘respect aan het innerlijke’, ‘ik buig voor jou’. Met Namasté willen we bij Atlant de levenskwaliteit van mensen met dementie verbeteren. Dat doen we door ze meer persoonlijke aandacht te geven, aan te sluiten bij de behoefte van de mensen. Het zit in soms kleine dingen, met oprechte aandacht en een groot effect.

Lees meer