Lopende projecten

Bij Atlant hebben we veel deskundigheid in huis. Die kennis geven wij intern aan elkaar door, maar ook extern. Zo voeren onze specialisten regelmatig onderzoeken uit. Maar ook ontwikkelen we nieuwe tools en organiseren we kennissessies. Samen met andere instellingen vormen wij een netwerk waarin we deze kennis delen. Lees hier alle informatie over de lopende projecten en onderzoeken van Atlant.

COPD-project

  • De zorg en behandeling van COPD verbeteren bij mensen met het syndroom van Korsakov

Van de 138 mensen met het syndroom van Korsakov in verpleeghuis Markenhof, rookt 90%. Zij hebben daarmee een risico op het ontwikkelen van chronische longaandoeningen, zoals COPD. De prevalentie van COPD bij mensen met het syndroom van Korsakov wordt geschat op 23-30% (Gerridzen & Goossensen, 2014), maar exacte cijfers hierover zijn niet bekend.

Lees meer

Specifieke Arbeidsmatige Dagbesteding (SAD)

  • Uitbreiding dagbesteding clienten met het syndroom van Korsakov

Ondanks de huidige dagbesteding op maat, is de inschatting dat behoeften van cliënten met het syndroom van Korsakov op het gebied van werk niet altijd worden vervuld en dat er mogelijkheden bestaan om een werk gerelateerde dagbesteding te vinden die meer aansluit op de behoefte, wensen en mogelijkheden van de cliënt met het syndroom van Korsakov.

Lees meer

Seksualiteit en intimiteit voor cliënten met de ziekte van Huntington en het syndroom van Korsakov

  • Een innovatieproject

Sinds 2016 werken we er bij Atlant aan om structureel meer aandacht te hebben voor de behoefte aan seksualiteit en intimiteit van cliënten met de ziekte van Huntington.

Lees meer