Lopende projecten

Bij Atlant hebben we veel deskundigheid in huis. Die kennis geven wij intern aan elkaar door, maar ook extern. Zo voeren onze specialisten regelmatig onderzoeken uit. Maar ook ontwikkelen we nieuwe tools en organiseren we kennissessies. Samen met andere instellingen vormen wij een netwerk waarin we deze kennis delen. Lees hier alle informatie over de lopende projecten en onderzoeken van Atlant.

COPD-project

  • De zorg en behandeling van COPD verbeteren bij mensen met het syndroom van Korsakov

Van de 138 mensen met het syndroom van Korsakov in verpleeghuis Markenhof, rookt 90%. Zij hebben daarmee een risico op het ontwikkelen van chronische longaandoeningen, zoals COPD. De prevalentie van COPD bij mensen met het syndroom van Korsakov wordt geschat op 23-30% (Gerridzen & Goossensen, 2014), maar exacte cijfers hierover zijn niet bekend.

Lees meer

Specifieke Arbeidsmatige Dagbesteding (SAD)

  • Uitbreiding dagbesteding clienten met het syndroom van Korsakov

Ondanks de huidige dagbesteding op maat, is de inschatting dat behoeften van cliënten met het syndroom van Korsakov op het gebied van werk niet altijd worden vervuld en dat er mogelijkheden bestaan om een werk gerelateerde dagbesteding te vinden die meer aansluit op de behoefte, wensen en mogelijkheden van de cliënt met het syndroom van Korsakov.

Lees meer

Seksualiteit en intimiteit voor cliënten met de ziekte van Huntington en het syndroom van Korsakov

  • Een innovatieproject

Sinds 2016 werken we er bij Atlant aan om structureel meer aandacht te hebben voor de behoefte aan seksualiteit en intimiteit van cliënten met de ziekte van Huntington.

Lees meer

Explorerend epidemiologisch onderzoek bij mensen met het syndroom van Korsakov

  • Het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen met het syndroom van Korsakov die in een verpleeghuis verblijven

De verzorging en begeleiding van mensen met het syndroom van Korsakov die op een gespecialiseerde verpleeghuisafdeling verblijven kan stressvol zijn ten gevolge van neuropsychiatrische symptomen (NPS). Een onderdeel van dit promotieonderzoek is het onderzoeken van de prevalentie, ernst en zorglast van NPS bij mensen met het syndroom van Korsakov die op een gespecialiseerde verpleeghuisafdeling verblijven.

Meer info volgt

Executief disfunctioneren van patiënten met het syndroom van Korsakov; een theorie-gestuurde benadering

  • De relatie tussen neuropsychologische metingen van executieve functies en het dagelijks functioneren van mensen met het syndroom van Korsakov woonachtig in een verpleeghuis.

Mensen met het syndroom van Korsakov lopen in het dagelijks leven tegen verschillende problemen aan. Men heeft vaak moeite met plannen, de dag invullen of gedrag veranderen; oftewel executieve functiestoornissen. In een deelonderzoek wordt gekeken naar welke van de drie kerncomponenten van executieve functiestoornissen het meest is aangedaan, namelijk schakelen, informatie vasthouden of afremmen.

Meer info volgt

Advanced Huntington Disease studie

  • Het functioneren, de kwaliteit van leven en de zorg in de laatste levensfase van clienten met de ziekte van Huntington

Het primaire doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het functioneren, de kwaliteit van leven en de zorgbehoefte in de laatste levensfase van cliënten met de ziekte van Huntington. Daarnaast beoogt het onderzoek om meer inzicht te verwerven in de (vaak onderschatte) problematiek van ziekte-inzicht (awareness) en wils(on)bekwaamheid.

Meer info volgt

Het effect van verrijkte omgeving op cognitie en kwaliteit van leven van patiënten met dementie

  • De bijdrage van ‘wonen in het groen’ en dagelijkse blootstelling aan voldoende daglicht aan een goede levenskwaliteit.

Deze studie onderzoekt of het aanbieden van een verrijkte omgeving als onderdeel van de verpleeghuiszorg invloed heeft op de cognitie, stemming en gedragsproblemen (apathie en agitatie), en het slaap-waakritme van mensen met ernstige dementie. Daarnaast wordt onderzocht welke vorm van verlichting precies positief bijdraagt aan het dag-nachtritme, stemming en kwaliteit van leven.

Meer info volgt