Congressen / Seminars

De specialisten van Atlant zijn regelmatig aanwezig op nationale én internationale congressen, om onze kennis en ervaring te delen met andere professionals. Het doel is het bevorderen en borgen van kennis en vaardigheden en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Hierbij een overzicht van interne en externe bijeenkomsten waar medewerkers de afgelopen jaren aan hebben deelgenomen om eigen kennis te vergroten, maar ook onze kennis te delen.

Kennisproeverij 2019

  • 'Trots op elkaar'

Op maandag 20 mei 2019 was de tweede editie van de Kennisproeverij van Atlant. Met als thema ‘Trots op elkaar!”. We bieden veel ruimte voor onderzoek en innovatie waardoor we veel kennis in huis hebben. Dit wilden we graag met elkaar delen. En dat is gelukt! Medewerkers lieten zien dat een onderzoek of innovatie niet altijd heel groot of ingewikkeld hoeft te zijn, maar dat ook de kleine veranderingen kunnen zorgen voor een groot verschil voor de bewoner.

Lees meer

NKOP symposium

  • State of the art

Donderdag 1 november 2018 organiseerde het NKOP (Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie) hun jaarlijkse symposium. Atlant was gastheer.

Lees meer

European Huntington’s Disease Network congres in Wenen

Op 14, 15 en 16 september 2018 zijn we aanwezig geweest bij het 10e congres van het European Huntington’s Disease Network. Dit is een wetenschappelijk congres waarbij de laatste en toekomstige wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen op het gebied van de ziekte van Huntington worden gedeeld via plenaire sessies, parallel sessies, workshops en posterpresentaties.

Lees meer

Nursing Home Research Congres in Rome

Op 13 en 14 september 2018 waren we bij het Nursing Home Research Congres in Rome, een wetenschappelijk congres waar wetenschappers van over de hele wereld hun onderzoeksresultaten presenteren.
Onderwerpen als Namaste, palliatieve zorg, neuropsychiatrische symptomen, polyfarmacie, ondervoeding, telemedicine en vallen stonden centraal.

Lees meer

Waardigheid en trots congres

  • Thuis in het verpleeghuis

Op maandag 2 juli 2018 vond het jaarlijkse Waardigheid & Trots congres plaats. Ook dit jaar waren wij als Atlant goed vertegenwoordigd. Vanuit Topcare was er aandacht voor het onderzoek op het DAC en daarnaast gaven we in een uitgebreide sessie uitleg over onze Kijk op Dementiezorg, Namasté, Integraal Muziekaanbod en de nieuwbouwplannen rondom wonen in het groen op Het Immendaal.

Lees meer

Korsakov symposium

  • 'Wat we doen en wellicht niet mag'

Op donderdag 19 april 2018 vond het Korsakov Symposium ‘wat we doen en wellicht niet mag’ plaats bij Orpheus in Apeldoorn. Tijdens het symposium gingen bestuurders, hoger management, artsen en overige behandelaren met elkaar in gesprek over dilemma’s die spelen bij de zorg bij mensen met het syndroom van Korsakov.

Lees meer

AMDA congres in Dallas (USA)

Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde bij Atlant en onderzoeker bij VUmc verzorgde tijdens het jaarlijkse congres van de AMDA (‘The Society of Post-acute and Long-Term Care Medicin’) een posterpresentatie over de resultaten van de KORSAKOV-studie.

Lees meer

Topcare praktijk- & wetenschapsmiddag

  • ‘Bewegen in een dynamische wereld: over het vinden en kwijtraken van de weg’

Op 15 maart 2018 vond de Topcare Praktijk-en Wetenschapsmiddag plaats bij Korsakovcentrum Slingedeal van Leliezorggroep, te Rotterdam.

Lees meer

Wetenschapsmiddag Korsakov Kenniscentrum

  • Wetenschapsforum Korsakov: van onderzoek naar dagelijkse praktijk

Het Korsakov Kenniscentrum bestaat 10 jaar! en dat werd gevierd tijdens het Wetenschapsforum Korsakov: van onderzoek naar dagelijkse praktijk op donderdag 21 december 2017 in Nijmegen. De opkomst was hoog en de reacties zeer positief.

Lees meer

Kennisproeverij

  • 'Onderzoek verbindt'

In december 2017 heeft associate lector Els Verschuur afscheid genomen van Atlant. Atlant heeft deze gelegenheid aangegrepen om een kennisproeverij, getiteld ‘Onderzoek verbindt’, te organiseren voor medewerkers van Atlant, de Raad van Toezicht en de cliëntenraden.

Lees meer

Topcare symposium

  • 'Chemie tussen praktijk en wetenschap'

Op 20 november 2017 vond het Topcare symposium Kennisontwikkeling voor de ouderenzorg plaats: 'Chemie tussen praktijk en wetenschap' plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Professionals uit de zorgpraktijk, onderzoek en onderwijs presenteerden hun ervaringen, resultaten en geleerde lessen. Ook gaf Atlant een aantal workshops.

Lees meer

Europese Huntington Congres in Sofia

Van 22 tot 24 september 2017 vond het 2de Europese Huntington Congres in Sofia/Bulgarije plaats, georganiseerd door de European Huntington Associaton.
De focus lag vooral op de directe cliëntenzorg; verzorging en opvang van de Huntingtonpatiënten en ondersteuning van de Huntington families.

Lees meer

Wetenschapsmiddag Korsakov Kenniscentrum 2016

Op donderdag 22 december 2016 vond in Utrecht het Korsakovforum plaats. Tijdens deze middag presenteerden onderzoekers en professionals uit de Korsakovzorg hun (mogelijke) onderzoek.

Lees meer

EHDN congres 2016

Jaarlijks wordt vanuit European Huntington’s Disease Network het EHDN congres georganiseerd. Atlant Zorggroep is altijd goed vertegenwoordigd, met deelnemers, sprekers en posterpresentaties. Eline Kerkdijk, Maaike Bosma (logopedisten) en Els Verschuur (associate lector Topcare) wonnen met hun poster ‘Eline speaks’; a communication application on iPads supporting communication of patients with Huntington’s disease, de poster award in de categorie Care.

Lees meer

Goed-Beter-Best bijeenkomsten

Vanaf 2015 wordt er gemiddeld vier keer per jaar een Goed-Beter-Best bijeenkomst georganiseerd (equivalent van de refereerbijeenkomsten Huntington) met als doel intern kennis over een bepaald onderwerp uit te wisselen en hiervan te leren. Alle geïnteresseerde medewerkers kunnen aansluiten bij deze bijeenkomst. Ook externe deskundigen worden soms uitgenodigd om een bijdrage te leveren.

Lees meer

Refereerbijeenkomsten

Een belangrijk instrument om intern kennis met elkaar te delen en te leren van elkaar zijn onze refereerbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden verschillende thema’s met elkaar besproken en gedeeld. Afhankelijk van het thema wordt de bijeenkomst verzorgd door een interne of externe spreker.

Lees meer