Huntingtoncafé

Mensen met de ziekte van Huntington en familieleden, vrienden of mantelzorgers zijn van harte welkom tijdens het ‘Huntingtoncafé’. Een bijeenkomst waarbij iedere avond een ander thema die met de ziekte te maken heeft, centraal staat. De avond staat in het teken van praten over de ziekte, ervaringen uitwisselen en emoties delen. ‘Bespreekbaar maken geeft herkenbaarheid’.

Het eerstvolgende Huntingtoncafés vindt plaats op:

    • Donderdag 26 september 2019; thema Dagbehandeling. Sprekers: medewerkers van de dagbehandeling. Als u van tevoren vragen heeft kunt u deze indienen via huntingtoncafe@atlant.nl 

Meer informatie over het Huntingtoncafé en aanmelden