Huntingtoncafé

Mensen met de ziekte van Huntington en familieleden, vrienden of mantelzorgers zijn van harte welkom tijdens het ‘Huntingtoncafé’. Een bijeenkomst waarbij iedere avond een ander thema die met de ziekte te maken heeft, centraal staat. De avond staat in het teken van praten over de ziekte, ervaringen uitwisselen en emoties delen. ‘Bespreekbaar maken geeft herkenbaarheid’.

Het eerstvolgende Huntingtoncafé vindt plaats op:

  • Donderdag 9 mei 2019, thema Euthanasie/wilsverklaring. Spreker is Tom Stor, specialist ouderengeneeskunde bij Atlant.  Vragen die er zijn rondom wilsverklaring en euthanasie kunt u sturen naar huntingtoncafé@atlant.nl. Tijdens de presentatie zullen deze vragen aan bod komen.

 Meer informatie over het Huntingtoncafé en aanmelden