Huntingtoncafé

Mensen met de ziekte van Huntington en familieleden, vrienden of mantelzorgers zijn van harte welkom tijdens het ‘Huntingtoncafé’. Een bijeenkomst waarbij iedere avond een ander thema die met de ziekte te maken heeft, centraal staat. De avond staat in het teken van praten over de ziekte, ervaringen uitwisselen en emoties delen. ‘Bespreekbaar maken geeft herkenbaarheid’.

Eerstvolgende data Huntingtoncafé:
(onder voorbehoud)

  • 30 september 2021 | Thema: “En hoe voel jij je nu?”
    Hoe heeft iedereen het afgelopen 1 ½ jaar het beleefd ten aanzien van Corona, lockdowns en mantelzorg.
  • 25 november 2021 | Thema: “Maatschappelijk werk wat doen zij?”
    De Pepp4All en partnergroepen worden deze bijeenkomst belicht.
  • 27 januari 2022 |Thema: “Ergotherapie en fysiotherapie”

De bijeenkomsten starten om 19.30 uur. Inloop is vanaf 19.00 uur en het eindigt om +/- 21.30 uur.

Meer informatie over het Huntingtoncafé en aanmelden