Huntingtoncafé

Mensen met de ziekte van Huntington en familieleden, vrienden of mantelzorgers zijn van harte welkom tijdens het ‘Huntingtoncafé’. Een bijeenkomst waarbij iedere avond een ander thema die met de ziekte te maken heeft, centraal staat. De avond staat in het teken van praten over de ziekte, ervaringen uitwisselen en emoties delen. ‘Bespreekbaar maken geeft herkenbaarheid’.

Eerstvolgende Huntingtoncafé:

 • 3 november 2022
  thema: Update van wetenschapsonderzoeken
  Professor Eric Reits geeft een update over het wetenschappelijk onderzoek dat nu plaatsvindt op het gebied van Huntington
 • 26 januari 2023
  thema: Klinisch Genetica, Testen | met medewerking van Klinische Genetica Radboud UMC
 • 20 april 2023
  thema: Ergotherapie, S.I. prikkelverwerking en tools voor thuis | door de vakgroep ergotherapie Atlant
 • 22 juni 2023
  thema: Familiesystemen en veranderend gedrag | sprekers: Marianne Katerberg (maatschappelijk werk) en Niels Reinders (psycholoog) bij Atlant
 • 2 november 2023
  thema: Werken en financiën | Katja Bosboom, verzuimspecialist

De bijeenkomsten starten om 19.30 uur. Inloop is vanaf 19.00 uur en het eindigt om +/- 21.30 uur.

Meer informatie over het Huntingtoncafé en aanmelden