Huntingtoncafé

Mensen met de ziekte van Huntington en familieleden, vrienden of mantelzorgers zijn van harte welkom tijdens het ‘Huntingtoncafé’. Een bijeenkomst waarbij iedere avond een ander thema die met de ziekte te maken heeft, centraal staat. De avond staat in het teken van praten over de ziekte, ervaringen uitwisselen en emoties delen. ‘Bespreekbaar maken geeft herkenbaarheid’.

De eerstvolgende Huntingtoncafé’s vinden plaats op:

  • Donderdag 17 januari 2019, thema Voeding en Verslikken. Sprekers zijn Atlant-logopedisten Maaike Bosma , Eline Kerkdijk en Margret Knoll. Tevens is er gelijk een nieuwjaarborrel.
  • Donderdag 9 mei 2019, thema Euthanasie/wilsverklaring. Spreker Tom Stor, specialist Ouderengeneeskunde bij Atlant.

Meer informatie over het Huntingtoncafé en aanmelden