Huntingtoncafé

Mensen met de ziekte van Huntington en familieleden, vrienden of mantelzorgers zijn van harte welkom tijdens het ‘Huntingtoncafé’. Een bijeenkomst waarbij iedere avond een ander thema die met de ziekte te maken heeft, centraal staat. De avond staat in het teken van praten over de ziekte, ervaringen uitwisselen en emoties delen. ‘Bespreekbaar maken geeft herkenbaarheid’.

Eerstvolgende data Huntingtoncafé:
(onder voorbehoud)

  • 23 september 2021
  • 25 november 2021
  • 27 januari 2022
    Meer info volgt tegen die tijd.

    Meer informatie over het Huntingtoncafé en aanmelden