Huntingtoncafé

Mensen met de ziekte van Huntington en familieleden, vrienden of mantelzorgers zijn van harte welkom tijdens het ‘Huntingtoncafé’. Een bijeenkomst waarbij iedere avond een ander thema die met de ziekte te maken heeft, centraal staat. De avond staat in het teken van praten over de ziekte, ervaringen uitwisselen en emoties delen. ‘Bespreekbaar maken geeft herkenbaarheid’. De eerstvolgende Huntingtoncafé’s vinden plaats op donderdag 27 september 2018 met het thema ‘Omgaan met veranderd gedrag’ en donderdag 17 januari 2019. Het thema is dan ‘Voeding en verslikken’, tevens is er gelijk een nieuwjaarborrel.

Meer informatie over het Huntingtoncafé en aanmelden