Huntingtoncafé

Mensen met de ziekte van Huntington en familieleden, vrienden of mantelzorgers zijn van harte welkom tijdens het ‘Huntingtoncafé’. Een bijeenkomst waarbij iedere avond een ander thema die met de ziekte te maken heeft, centraal staat. De avond staat in het teken van praten over de ziekte, ervaringen uitwisselen en emoties delen. ‘Bespreekbaar maken geeft herkenbaarheid’.

Het eerstvolgende Huntingtoncafé vindt plaats op:

      • Donderdag 9 januari 2020; deze avond gaat over praktische en financiële zaken rondom de ziekte van Huntington. Een notaris en een financieel adviseur komen vertellen wat er allemaal geregeld kan worden.

    Als u van tevoren vragen heeft kunt u deze indienen via huntingtoncafe@atlant.nl 

Meer informatie over het Huntingtoncafé en aanmelden