Mensen met een behoefte aan chronisch psychiatrische verpleeghuiszorg ontvangen op dit moment niet altijd de juiste en passende zorg. Hun specifieke wensen en behoeften vragen om een specialistisch zorgaanbod. Atlant is daarom, samen met Zilveren Kruis Zorgkantoor, een innovatieproject gestart waarmee we bijdragen aan de ontwikkeling van een zorgprofiel voor deze groep mensen, met een daarbij horende prestatie.

Geslaagde eerste bijeenkomst

Op maandag 15 april kwamen verschillende partijen samen bij Atlant om met elkaar in gesprek te gaan over dit project: NZa, ZINL, Ministerie VWS, CIZ, Actiz, Topcare, Trimbos/NKOP , Pro Persona en het Zilveren Kruis. Uniek en mooi om te zien dat zoveel partijen samenkomen en de krachten willen bundelen om tot de beste zorg voor de cliënt te komen.

Ester Willemse (Programmamanager (doorontwikkeling) Expertisecentra bij Atlant) lichtte samen met Suzanne Blokker (Projectleider innovatie CPV & manager wonen zorg welzijn Marken Haven), Marion van den Hurk (Beleidsadviseur Wlz GGZ bij het Zorgkantoor) en Ingrid Renes (Beleidsadviseur Wlz V&V bij het Zorgkantoor) toe waarom dit traject is gestart, waar we op dit moment staan en wat het doel is van het project. Dat werd onder andere aan de hand van onderstaande praatplaat toegelicht.

‘Eindelijk geen technische innovatie, maar een verbetering van de zorg’

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) lichtte vervolgens toe dat zij blij zijn met deze innovatie: ‘Veel innovaties draaien om technologie, deze springt er uit omdat het geen technologische innovatie betreft, maar een verbetering van de zorg’. En een voorbeeld hoe er vanuit de verschillende sectoren met elkaar samengewerkt kan worden. Ook vertelden zij op welke manieren zij kunnen bijdragen aan dit project.

In de pauze kregen de partijen een rondleiding op het Dag Activiteiten Centrum (DAC) waar Hennie Ten Tije, manager DAC, uitleg gaf over de vele mogelijkheden die er voor deze doelgroep zijn bij Atlant; van een fietsenwerkplaats tot een houtzagerij en tuinkas.

Samenwerken het sleutelwoord

Na de rondleiding gingen alle partijen met elkaar in gesprek over hoe ieder vanuit eigen rol en deskundigheid een bijdrage kan leveren aan een succesvol innovatietraject in het belang van deze specialistische doelgroep. Samenwerken was hierbij het sleutelwoord. Alle partijen willen aangehaakt blijven en werd er direct gesproken over een vervolgbijeenkomst. We hebben elkaars expertise hard nodig en samen kunnen we dit project laten slagen. De commitment van de aanwezige partijen maakt dat we terugkijken op een zeer geslaagde bijeenkomst.

De eerste stap is gezet

Doel van het innovatieproject is de krachten bundelen zodat we met elkaar zorgen voor een verbetering in de kwaliteit van leven en betere zorg en behandeling voor deze cliënten. We willen voor hen komen tot een passende doelgroepomschrijving, zorgstandaard, zorgaanbod en financiering. Zodat we hen de ruimte bieden die past. De eerste stap is gezet.

Vragen?

Vragen over dit project? Neem gerust contact op met: Suzanne Blokker, s.blokker@atlant.nl of bel 055-5295 000.

Delen: